Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, oktober 04, 2011

Dendritiska celler och Toll liknande receptorer


Forskare som beforskat immunförsvaret har belönats med Nobelpriset i medicin/ fysiologi i år.
Här är en bild av varifrån viktiga celler i immunförsvaret utvecklas ur blodstamceller. Som synes finns det två olika vägar av bildning av dendritiska celler . Det finns alltså flera typer.

Immunförsvaret är uppdelat i dels ett medfött/ospecifikt försvar och ett förvärvat/specifikt försvar.

Det ospecifika försvaret innebär att det angriper alla celler( mikrober som bakterier, virus, parasiter) som inte känns igen som tillhörande den egna kroppen. Det angriper alltså sådant som inte känns igen som kroppseget.

Det specifika försvaret angriper däremot sådana celler som de känner igen som farliga. Och där är den dentritiska cellen en budbärare från det ospecifika försvaret till det specifika. Den dendritiska cellen som finns ute i vävnaden ”äter upp” angriparen ( mikroben, bakterien, viruset, parasiten) och sedan vandrar den i väg via lymfsystemet till lymfknutor,. På vägen till lymfknutan bearbetar den vad den ätit upp på ett sådant sätt att vad som att något som är specifikt för just den angriparen ( mikroben etc) blir tydligt och detta visar den dendritiska cellen upp för omogna T lymfocyter i lymfknutan, som nu lär sig känna igen just den mikroben och denna T lymfocyt kan sedan signalera sin kunskap till andra lymfocyter som kan börja att angripa mikroben i fråga mycket effektivt- ett specialiserat immunförsvar.

Det ospecifika immunförsvaret känner alltså igen att mikrober etc inte tillhör den egna vävnaden Viktiga celler är bland annat granulocyter som är de vanligaste vita blodkropparna. . Det ospecifika immunförsvaret är utrustat med ett antal receptorer som arbetar med att upptäcka kemiska föreningar (signatur molekyler) som är kännetecknande för bakterier, virus och andra angripare. En eller flera av dessa signaturmolekyler finns hos nästan alla mikrober. Toll-liknande receptorer är en av dessa receptorer som känner igen signaturmolekyler hos bakterier, virus etc
Det är viktigt att man inte känner igen fel och tror att någon av kroppens egna molekyler är en signaturmolekyl. De kan immunsystemet börja att angripa den egna kroppens vävnader.

Här är behandlingar som redan pågår vid MS där immunsystemets celler är inblandade.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar