Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, oktober 08, 2011

Restless legs
Enkäten om obehag från fötterna besvarades av 19 personer med MS.
Det visade sig att alla utom två hade sådana besvär i denna helt ovetenskapliga undersökning.


Jag har själv haft en del besvär och har tyckt mig förstå att det är något som slukar energi. Men kanske är det så att man känner av det mera då man är trött. Vårt nervsystem försöker med alla krafter hålla tillbaka alla symtom på obehag. Mer känt är fenomenet i fråga om tinnitus, där man vid tillfällen då man är trött, nedstämd etc kan känna av tinnitus mera. Är man pigg däremot är tinnitus mindre märkbart. Jag skrev en del om detta i ett inlägg om hjärntrötthet, med exemplet att om man när man är trött eller sliten märker av oljud från exempelvis ventilation, oljud från trafik och liknande bättre. Så kanske varierande obehag av restless legs är ett symtom på att man är trött eller också kanske man blir trött av det.

Vad är restless legs? Egentligen menar man med det symtom från motoriska nervsystemet ( kramper i vad med mera) och från sensoriska nervsystemet som krypningar, domningar, något som i läkarvärlden kallas parestesier.
Andras erfarenheter:
Det finns bra mediciner mot de här besvären. Jag har träffat någon som beskrev skillnaden som att komma till paradiset. Själv har jag inte provat eftersom jag tyckt att besvären gått att hantera.

Resultat av enkäten

Har du besvär av stickningar, domningar mm i fötterna?
Svar: Antal personer Personer i procent
Nej aldrig 2 Tio procent
Ja. ibland, men besvärar inte 3 Femton procent
Ja besvärande, jag skulle vilja minska dem eller få bort dem 12 Sextiotre procent
Ja, oerhört besvärande 2 Tio procent

Mina erfarenheter
Själv har jag huvudsakligen haft besvär av krypningar, domningar. Men jag har också haft en viss form av upplevd känsellöshet under fötterna ( Upplevd därför att man får inte fram det vid en neurologisk undersökning). Jag läst om en behandling av känselstörningar i fötterna och händerna som handkirurgen Göran Lundborg behandlade med en lokalanestetisk salva och jag skrev om det här. Vad jag inte skrev var att jag tog kontakt med Göran Lundborg för att höra närmare praktiskt hur det gick till för jag tänkte prova behandlingen på mina MS-relaterade upplevelser av känselnedsättning i fötterna.
Det som emellertid stör mig mest av fotbesvären är parestesierna ( myrkrypningarna) och vad jag kanske hoppades på var att det skulle vara något samspel mellan känselstörningarna och de där j-a
myrorna som kröp på fötterna.
Alltnog, jag provade det i drygt en månad. Och jag märkte ganska omedelbart effekt på känselstörningen, som dock kom tillbaka initialt men så småningom blev det permanent bättre. Jag tror inte jag har haft några sådana upplevelser de senaste månaderna nu. Tyvärr gav det ingen lättnad beträffande parestesierna. Tyckte jag men nu är jag inte så säker längre. Det verkar som mina myrkrypningar har minskat. Framförallt verkar de delvis vara påverkbara av exempelvis yoga. Under en yoga övning där man intensivt koncentrerar sig på fötterna verkar det som att de kan försvinna ur medvetandet. Intressant. Tiden får utvisa hur det här blir i fortsättningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar