Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, oktober 18, 2011

MS kopplas till skiftarbete

Vilken/vilka är de bakomliggande faktorerna?En mycket intressant studie har gjorts vid Karolinska Institutet där man funnit ett samband mellan skiftarbete i tidig ålder och sjukdomen MS. Man har inte hittat något samband mellan MS och skiftarbete som inträffat efter 20 års ålder. Där rök mitt jourarbete som en orsak eller? Det finns i en delstudie ett samband för ökad risk vid MS mellan skiftarbete vid 30-32. Kanske det finns en koppling ändå? 
 
Jag tror att jag ingår i studien som omfattar sammanlagt 6472 personer med MS och 7403 kontrollpersoner utan MS (två olika grupper personmaterial). Man har jämfört de personer som haft skiftarbete med de som inte haft det och resultatet blev:
I båda grupperna fann man att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan att arbeta med skift i ungdomen. (före tjugo år).Det finns flera miljöfaktorer som man sett ett samband med ålder för påverkan av denna miljöfaktor och MS. Exempel är flyttning till ett högriskland före ungefär tretton år, fetma i tonåren har i en studie visat sig påverka risken att utveckla MS senare, körtelfeber (mononukleos, EBV infektion) före en viss ålder likaså. Nu kan man alltså lägga till skiftarbete.
Som alla förstår är det givetvis inte skiftarbetet i sig som kan vara orsaken utan vissa betingelser i skiftarbetet. Skiftarbetet kan vara av många olika typer men har vissa gemensamma egenskaper där väl sömnpåverkan är något gemensamt. Bakom sömnpåverkan kan ligga ytterligare bakomliggande faktorer exempelvis hormoninsöndring. Det diskuteras en del om detta i artikeln. I fråga om studier är det viktigt att hitta den orsakande faktorn till att något inträffar. Om man tittar på exempelvis flytt före tretton års ålder kan den verkliga orsaken vara att det finns olika solbetingelser i länderna med olika risker för MS. Skiftarbete har tidigare kopplats till hjärt/kärlsjukdom, cancer, autoimmun sköldkörtelsjukdom och nu alltså till MS.

Vilka faktorer i skiftarbete kan det då vara. Faktorer man tar upp kan vara att man har sömnbrist, att man har störd sömnrytm- dvs inte sover igenom de olika faserna som finns i en naturlig sömn. Sömn, hormoninsöndringar, beteende, kognition påverkas av vår biologiska klocka. Vår biologiska klocka påverkas av ljus och styr bland annat insöndring av melatonin, ett hormon vars insöndring  är störst under under mörka tiden av dygnet. Melatoninet gör oss sömniga och påverkar vår sömn. Jag har träffat personer som sover väldigt dåligt under den ljusa sommaren i norden men som när de är i länder där det är mörka nätter trots sommarvärme sover alldeles utmärkt. Man kan givetvis tänka sig att D-vitaminet spelar in även här. De som är vakna nattetid och sover då solen står som högsta får mindre dos D-vitamin, men man har försökt att kontrollera detta i studien.Jag tror att det är så att sömnstörningar är boven i dramat. Själv hade jag en eländig sömn då jag var barn och tonåring. Jag lärde mig sova först då jag kom i militärtjänst. Jag har alltid ansett att den tiden var ett slöseri med resurser och tid men det var ju väldigt bra att jag lärde mig sova. Jag har ibland funderat över om mina sömnstörningar i barndomen kan ha inverkat på att jag insjuknade i MS.


Studien i original.
SR rapportering, man kan höra Tomas Olsson intervjuas där bl a.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar