Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, oktober 03, 2011

Nobelpriset, Steinmann, dendritiska celler och deras roll vid autoimmuna sjukdomar


Ralph Steinman  upptäckte de dendritiska cellerna tillsamman Zanvil A. Cohn. Idag ( 2011) tilldelades han Nobelpris för detta.Dendritiska celler är en viktig grupp av immunceller, de har åtminstone två funktioner
1 äta upp
2 presentera

Äta upp
Dendritiska celler är en grupp av vita blodkroppar som är placerade ute i vävnaderna och när individen får ett sår eller på annat sätt blir angripen av bakterier, virus el liknande finns de dendritiska cellerna där och äter upp angriparen (bakterien,viruset i fråga).

Presentera
När de på detta sätt fångat upp den mikroorganism som angripits följer den lymfssystemet till närmaste lymfknuta. På vägen genom lymfkärlen förvandlats den dendritiska cellen och bearbetar det den ”ätit” upp, för att så småningom framme i lymfknutan kunna presentera delar av fienden ( bakterien, viruset, parasiten) i fråga för en annan form av immunceller, nämligen omogna lymfocyter.

När den rätte omogne T-lymfocyten träffar på den dendritiska cellen ( antigenpresenterande cell) startas mognadsprocessen och T-cellen förvandlas till en T hjälpar cell som i sin tur börjar att aktivera andra T-celler och så är immunförsvarets stora krig mot den angriparen igång.
Den dendritiska cellen utsöndrar också cytokiner signalsubstanser som stimulerar utvecklingen av de olika formerna av T-celler som bildas.
Dendritiska celler kan också angripa cancerceller som börjar utvecklas och har även andra funktioner.


De dendritiska cellerna har alltså en central roll i immunsystemet och försvarar oss mot infektioner, cancersjukdomar men det har då också en viktig roll när immunsystemet angriper den egna vävnaden, sjukdomar av typ diabetes typ I, SLE, reumatoid artrit, Bechterews sjukdom, glutenintolerans, MS: det finns en mängd autoimmuna sjukdomar som kan drabba snart sagt alla organ.

Dendritiska celler samlas i hjärnan vid inflammatoriska skador, och de finns i de så kallade lesionerna vid MS. Det finns en typ av celler i hjärnan som heter mikroglia och de kommer möjligen från dessa men de kanske också kommer med blodströmmen till hjärnan. ( Källa medscape Autoimmune MS Disease) Vid EAE ( djurmodellen av MS) har man funnit att enbart dendritiska celler har en mycket stor roll vid både den inflammatoriska processen och för det fortsatta förloppet). Men det tycks inte bara vara så att de dendritiska cellerna kan stimulera inflammation i vissa sammanhang kan de dendritiska cellerna hämma utvecklingen av EAE. Kort sagt här finns mycket att utforska. 

Immunhämmande och tolerans
På minst två tänkbara sätt kan de dendritiska cellerna påverkas vid behandling av autoimmuna sjukdomar.

Vissa typer av dendritiska celler driver på inflammationen vid MS enligt forskningen men andra dendritiska celler har i stället förmågan att påverka toleransen för antigen, så att de antigen som finns i kroppen inte angrips. Det finns ju också antigen i det vi äter exempelvis som vi bör tolerera. Det finns åtminstone två vägar att med läkemedel påverka autoimmuna sjukdomar via dendritiska celler. Det är dels att försöka påverka de proinflammatoriska egenskaperna och dels att försöka stärka den toleransskapande förmågan som de dendritiska cellerna har.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar