Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, oktober 21, 2011

FN:s konferens för att minska dödligheten i icke smittsamma sjukdomar. .Non communicable diseases (NCD) är sjukdomar som inte orsakas av smitta. Det varit en konferens i FN (19-20 oktober 2011) om dessa sjukdomar, som utgör 80 procent av dödsorsaken, de vanligaste av dessa är hjärt- och kärlsjukdomar med bland annat hjärtinfarkt och stroke. Som en följd av detta har man på medscape skickat ut en föreläsning om de viktigaste sakerna man kan göra för att minska hjärtsjukdomar.
I generalförsamlingen startade man mötet med att godkänna en politisk deklaration som går ut på att skapa en aktionsplan för att bekämpa NCD-icke smittsamma sjukdomar, i vilken finns en överenskommelse att utveckla en global arbetsram för hur man skall arbeta med icke smittsamma sjukdomar nästa år. Man kan läsa om detta på ACC:s blog (American College of Cardiology) där dess president dr William Zoghbi skriver om det.
Något av det som ingår i deklarationen är detta:
  • Att påskynda arbetet med tobakskontroll
  • Eliminera industriellt producerade transfetter i mat och föranstalta interventioner som minskar konsumtion av salt, socker och mättade fetter.
  • Bekämpa skadligt bruk av alkohol
  • Begränsa marknadsföring riktad mot barn av mat med mycket fetter, socker och salt.
Samtidigt har i Lancet kommit en artikel om hur man skall bekämpa NCD i utvecklingsländerna. Det är ett stort problem i länder med låga och medel inkomster. I världen finns det 1.3 miljarder som röker, 600 miljoner har högt blodtryck och 220 miljoner har diabetes. Kostnaderna i utvecklingsländerna beräknas till 500 miljarder USD för dessa tre saker. Artikeln i Lancet förespråkar i stort samma faktorer som FN deklarationen nämligen:
  • Bort med tobak.
  • Mindre salt
  • Främja hälsosam diet ( lågt fett- socker- och alkoholintag)
  • Främja ökad fysisk aktivitet
  • Medicinsk farmakologisk behandling för patienter med hög risk för NCD sjukdomarI USA har Michelle Obama lanserat ett program som skall motverka fetma hos barn, Let's move, låt oss röra på oss. Man vill med det motverka sittandet, att vara stilla framför dator, TV, alltid åka bil etc och i stället få barn att röra på sig. Beräkningar av sådana aktiviteter har visat att för varje satsad dollar har man på fem års sikt fått tillbaka drygt fem gånger så mycket.
Vad man på Medscapes information understryker är att det vare sig i u- eller i-länder inte handlar om raffinerade nya instrument och mediciner som är det viktiga i arbetet för att minska den här typen av sjukdomar. Det är enkla jordnära saker: livsstilsfaktorer som att sluta röka, inte missbruka alkohol, bättre kost med mer grönsaker, frukt,fisk och skaldjur inte äta transfetter, minska på mättade fetter, socker och salt. Röra på sig. Jag skulle vilja lägga till att skaffa sig andrum, minska på stress.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar