Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, mars 17, 2011

Genterapi vid parkinsons sjukdom

Se bild på två inlägg tidigare för mer förklaring av bilden.
 En studie omfattande 45 personer undersöktes. Hälften fick genomgå en "fuskoperation" och andra hälften fick en verklig operation som gick in i hjärnan. Alla genomgick PET innan för att säkerställa att de hade Parkinson. Från början var det 56 patienter men PET visade att elva inte hade Parkinson. Patienterna utvärderades efter en, tre och sex månader efteratt de genomgått "operationen".
Översiktligt gick " operationen ut på att spruta in glutaminsyra decarboxylas (GAD) med hjälp av en "bärare" (inaktiv virusbärare, vektor) i ett område i hjärnan som kallas subthalamuskärnan, se bild.
GAD är ett enzym som medverkar i tillverkandet av signalsubstansen GABA.
Den subthalamiska kärnan är aktiv vid Parkinson , en aktivitet som ger problem med röreöserna. Tanken är att de miljarder av vektor med GAD som sprutas in i subtalamuskärnan skall öka den hämmande signalsubstansen GABA och lugna ned aktiviteten i detta område, och därmed förbättra rörelseförmågan vid Parkinson


Resultatet :
I slutändan fanns 16 patienter i experimentgruppen och 21 i kontrollgruppen. Utvärderingen bestod i att man med hjälp av en skala United Parkinson’s Disease Rating Scale fann en 23 procentig förbättring i experimentgruppen mot 12 procent i kontrollgruppen ( placeboeffekt)
Forskaren Dr Feigin säger att behandlingen tolererades väl och det kan förmodligen bli en terapi vid avancerd Parkinson. Studien publicerades i Lancet. Min källa är physorg.com länk i marginalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar