Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, mars 08, 2011

Kommer ni ihåg hygienhypotesen och maskäggscocktailen?Nu har det gjorts en liten undersökning på detta och MS.
Hygienhypotesen går i stort ut på att det är en obalans i immunsystemet som följd av att vi lever i ett förändrat samhälle med förändrade hygieniska förhållanden. Som följd av detta blir vi inte tidigt i vårt liv utsatta för samma mikroorganismer som våra förfäder sedan urminnes tider gjort. Man har tidigare visat att MS tycks vara mer vanligt i områden där "modern" hygien råder och de som växer upp i detta och har en viss benägenhet kan utveckla autoimmunitet eller allergi.

Mer utförligt om hygienhypotesen och maskcocktail kan du läsa om här: Maskäggscocktail och Fanns det färre MS-fall i Lortsverige?Där verkade det som att det var svårt att rekrytera patienter till en studie men nu har i varje fall en studie slutförts på 5 personer. Kanske blir det lättare att rekrytera patienter nu eftersom resultaten var lovande. Patienterna blev förbättrade
Man gav här maskägg från en inälvsmask som inte framkallar sjukdom, Trichuris suis. Detta hade tidigare konstaterats på fall med autoimmun inflammatorisk sjukdom.
Fem personer som nyligen fått diagnosen fick varannan vecka en cocktail under 3 månader. Undder denna tid föll antalet aktiva lesioner från 6.6 i genomsnitt till 2.2 . Två månader efter att man slutat med behandlingen hade den stigit igen till 5.8.
Det sker alltså en förbättring under denna tid, vilket givetvis kan vara en tillfällighet MEN

det finns studier som visar att patienter med MS som haft infektioner med likartade mikroorganismer förbättrades i sin MS

det finns studier som visar att i områden med "modern" hygien är fallen med MS ökade jämfört där det finns mera primitiva hygieniska förhållanden.

Det hela är onekligen mycket intressant. Jag läste detta på George Jelineks sajt Overcoming multiple sclerosis. Där kan man ladda ned studien som pdf.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar