Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, mars 15, 2011

D-vitamin och Parkinsons sjukdomParkinson sjukdom är en sjukdom som oftast drabbar människor i lite högre åldrar. Av de som fyllt 60 år har cirka 1 person på 100 denna sjukdom. Vad man vet om Parkinsons sjukdom är att celler i hjärnan som tillverkar signalsubstansen dopamin förstörs. Området heter substantia nigra, den svarta substansen och detta ingår i ett nätverk av nervcentra och förgreningar som påverkar dlera förmågor och bland annat har med hur nervbanornas förmåga att styra motoriken fungerar. Vanliga symtom vid Parkinsons sjukdom är att man har sämre förmåga att röra sig, darrningar, stelhet och balanssvårigheter . Man vet inte varför sjukdomen inträffar.
Parkinsons syndrom är när man har i stort samma symtom men där det i bakgrunden finns en del förklaringar till att man fått symtomen. I Muhammed Alis fall torde det inte vara svårt att dra slutsatsen att vad han utsatt sin hjärna för under boxningskarrären spelade en roll.
Bilden är från Wikipedia
Vitamin D misstänkts vara kopplat till Parkinsons sjukdom. Forskaren Marian L Evatt med flera vid Emory University School of Medicine and the Atlanta Veterans Affairs Medical Center undersökte prevalensen av D vitamin brist hos patienter som fått diagnosen de senaste åren och som var obehandlade.
Man undersökte lagrade blodprover från patienter som tagits i en annan studie, the Deprenyl and Tocopherol Antioxidative Therapy of Parkinsonism (DATATOP) trial. De fann stor brist eller insufficiens på D-vitamin hos 157 av deltagarna. I början hade 69 procent D-vitamininsufficiens ( en lindrigare grad) och 26 procent hade brist ( en allvarligare grad)..
Insufficiens och brist är enligt en del experter förvirrande begrepp och de vill kalla allt brist. Bakgrunden är tror jag att brist är när det kan utvecklas osteomalaci, rakit , vilket inte tros ske vid de högre värdena som insufficiens innebär. Där tror man däremot att osteoporos, autoimmuna sjukdomar , olika cancersjukdomar mm utvecklasMan hade väntat sig att D-vitaminbristen skulle öka ju längre tid man varit sjuk, eftersom man trodde att ökande rörelsehinder minskade tiden utomhus och i sol, men man fann inte detta. Fyndet innebär om det stämmer med verkligheten att vad man funnit av d-vitaminbrist hos parkinsonpatienter inte är en följd av att man inte haft tillgång till sol utan talar mera för att d-vitaminbristen är en del i att Parkinson sjukdom utvecklas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar