Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, mars 17, 2011

Om att laga myelin


Forskning vid Cambridge and Edinburgh som är sponsrad av MS society har identifierat en molekyl som tycks kunna stimulera den naturliga förmågan hos hjärnan att reparerar myelin ( på gnagare). Terapier som kan reparera skadan är en " den förlorade länken" i MS behandling enlig Robin Franklin ledare MS Society's Centrum för lagning av myeline.
Hjärnans egna stamceller uppmuntras att börja laga myelinet genom detta medel. Det är dock långt dit. Det kan ta 5 till tio år innan man når diet enligt en annan forskare. ( 5 till 10 år kan tyckas långt men går ganska fort.) Det är nu fem år sedan Tysabri kom. I år kom Gilenya. Stamcellsforskningen har dock många år på nacken och autolog stamcellstransplantation finns redan här, och är nästan en bot för MS enligt Jan Fagius, som är den som är mest insatt i detta i Sverige.
Källa MSR news. länk i marginalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar