Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, mars 18, 2011

Meditation förändrar hjärnan gynnsamt


  
De som mediterar med mindful meditation mer än 30 minuter om dagen i åtta veckor har mätbara förändringar i den gråa vävnaden i områden som avser minne, självkänsla, empati och stress. Med magnetkamera undersöktes deltagarna före och efter de åtta veckorna med yoga, Bilderna från magnetkamera visade också en reduktion av grå materia i amygdala, den mandelformade kärnan som är förknippad med ångest och stress. En kontrollgrupp hade inte liknande förändringar.
Denna undersökning publicerades den 30 januari 2011 i Psychiatry Research Neuroimaging. Huvudförfattare var forskaren och psykologen Britta Hörzel vid Mass General Hospital och Harvard Medical School. Jon Kabat-Zinn den som gjorde mindful meditation känd inom västerländska medicinen gjorde redan för cirka 20-30 år sedan en undersökning som gav liknande resultat i varje fall beträffande amygdala.
Britta Hörzel beskriver mindful meditation så här enligt New York Times:
Mindful meditation går ut på att använda olika objekt för att fokusera uppmärksamheten på; det kan vara fokus på andning, emotioner, tankar eller att observera kroppsensationer. Man skall föra uppmärksamheten tillbaka till här och nu i stället för att låta tankarna flyga i väg. ( Det kan också vara att fokusera på en ställning man har, på hela kroppen , på vad man hör. När tankarna flyger iväg skall man återföra dem till det man har fokuserat på. Man skall undvika att bedöma eller döma, dvs om ett minne kommer upp om något man gjort eller inte gjort skall man undvika att tänka vidare och göra bedömning. Samma sak gäller om tankar om andra. Man skall bara fokusera på det man valt att fokusera på. Man kan dock försöka lägga märke till vilka tankar det är och försöka sätta enkla etiketter på det; till exempel arbete om det gällde arbete, semester om det var det osv.. Man skall inte bli ledsen för att tankarna flyger iväg, för det är just återföringen av tankarna man lär sig på. Kunde man koncentrera sig på fokus hela tiden, då skulle man inte behöva meditera överhuvudtaget.

Eftersom man vid multipel skleros och många andra sjukdomar har mer oro och ångest än genomsnittsPerson torde meditation vara bra.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar