Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, maj 30, 2011

Countrysångaren Clyde Walker talar om sina erfarenheter av MS: Om emotioner. Medverkande neuropsykologen Rosalind Kalb.Eftersom MS är olika hos alla personer finns det inga förutstämda förändringar och inget som är fel eller rätt att känna över MS, det finns emellertid några vanliga reaktioner som de flesta med MS kommer att uppleva vid ett eller annat tillfälle under sjukdomsförloppet.( Rosalind Kalb, neuropsykolog ).
Samtalet om emotioner kom mest att handla om vad som händer mentalt då man just fått diagnos.

Det emotionella har varit det svåraste med MS, för Clyde Walker. Det var svårt eftersom han inte visste vad sjukdomen skulle göra med honom. Han uppdelar människan i de tre komponenterna medvetande kropp och själ och försöker ta hand om alla tre komponenterna. Det enklaste är kanske kroppen; han tränar mycket och han tar medicinen Copaxone en gång per dag och har tydligen gjort så i åtminstone tretton år, en tid under vilken han inte har haft några skov. Han försöker ta hand om sitt medvetande, (mind) med en känsla av att kommer att gå okay.
Det viktigaste för honom är hans familj, att ta hand om dem så gott han kan.

Clay Walker: vill helst tala om vad han gjorde för att ta hand om de reaktioner som kom då han var nyinsjuknad. Vilka är de sakerna som gör att man är olycklig. Han tror att vi på något sätt framkallar emotionerna, det som gör att man mår dåligt. Clay började att ändra på dessa mönster som han tyckte var ohälsosamma. Just då han fick diagnosen var Clays karriär på uppgång som en rymdraket och hans undran blev: Kommer sjukdomen ta allt från mig? Så småningom lärde han sig se det på ett annat sätt. Försökte se på det som en fråga om balans i livet, man kan vara alltför högtflygande och man kan vara för låg. Han försökte se det som att MS skapade en balans i livet i stället för att det hotade att ta allt ifrån honom. Det hela är litet besläktat med vad en god vän till mig sa, att sjukdomen gjorde att hon blev tvungen att varva ned, ta bort en massa stress, annars fungerade det inte. Min gode vän tycker att hon bara klarar att ha högst tre saker på gång samtidigt.

Neuropsykologen Kalb:säger att de vanligaste reaktionerna hon möter hos de som fått diagnos är chock reaktion och oro. Det här är inte vad man hade väntat sig skulle komma i deras liv. Speciellt när symtomen kommer och går så blir man orolig och tvivlande: Man kanske inte har MS. Doktorn har satt fel digagnos. Många känner panik inför vad som skall hända.
En mycket vanlig reaktion Kalb ser är sorg. Man sörjer att man inte kan göra saker, sörjer förlorade funktioner. Varje gång sjukdomen förändras ( försämras) inträffar något som man känner sorg över. Att man blir orolig är också en vanlig reaktion. Man mår inte bra av att saker händer som man inte kunnat förutse. Osäkerheten över vad man kommer att kunna göra. Kommer jag att ta mig till arbetet. Hinner jag till toa i tid, osv. När allt är så oförutsägbart är det också vanligt att man blir arg.

Chock, sorg, oro, osäkerhet, ilska är alltså vanliga reaktioner då man insjuknar.
Och ordet chock innebär ju i sig en mängd olika känslor och reaktioner. Sorgen är något normal, säger Kalb. Det är naturligt att känna sig nedåt då något så allvarligt inträffat.
Det är viktigt att tillåta sig känna vad man känner, ta stöd i omgivningen, om man behöver hjälp från proffs se till att man får det. Man skall försöka att inte låta MS ta över hela livet utan låta det vara en del av det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar