Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, maj 16, 2011

Hjärna och inlärning

Min skola då jag gick i tredje klass. Några gick över skogen i alla väder . Många cyklade och åkte skidor till skolan. En syster till den som hade besvärligast skolväg blev en mycket känd skådespelerska. Fys. aktivitet kanske är bra för kreativiteten också.
Intressant om inlärning- det handlar inte bara om skolan, inlärning pågår hela livet- i Karin Bojs artikel : Så vill hjärnforskarna ändra skolan
.
De barn som är fysisk aktiva presterar bättre i skolan än stolsnötarna. Det har forskarna vetat länge- men i skolan gör man tvärtom. Delvis ändrar man ämnet gymnastik till  Idrott och Hälsa och därigenom blir det delvis ett pluggämne. I och för sig behövs kunskapen om hälsa men den kanske inte skulle tas från tiden för fysisk aktivitet. Att den aktivitet som förr var mest för de redan fysiskt aktiva kan ändras till att passa alla är en annan sak.

Det var bara ett exempel. Det finns ganska mycket som kunde ändras om forskarna skulle bestämma. Det tycks vara så att envägskommunikation ger sämst resultat av pedagogik. Vid en undersökning fick en grupp höra en traditionell föreläsning oavbrutet, en annan grupp fick det uppdelar på fyra kortare intervall, en tredje fick rita konceptkartor ( en sorts mindmaps) och en fjärde fick skriva uppsatser för att kontrollera sig själva efter kortare avsnitt. Den sista gruppen var överlägset bäst.  Det är rimligt. Det engagerade större delar av hjärnans nätverk, skapade fler synapser. Krokar som kunskapen kan hängas på.

Fysisk aktivitet är viktigt inte bara för barns inlärning. Även vuxna och äldre får förbättrad inlärning och minne, Det finns forskning som visar att minnet blir bättre hos de som regelbundet fys.tränar. Demenssjukdomar fördröjs av fysisk aktivitet. Så var ett gott föredöme för dina barn och barnbarn- gör din fysträning. Du har stor nytta av det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar