Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, maj 26, 2011

Videon av Bruce Lipton- den är intressant

Bruce Lipton börjar med att säga att han arbetade med stamceller i mitten av sextiotalet. Han odlade stamceller och såg att om allteftersom man ändrade förhållandena så kunde stamcellerna utvecklas till olika typer av celler som blodstamceller, neurostamceller, muskelstamceller och han reagerade kraftigt på detta. Hur kunde det ske? Stamcellerna var ju genetiskt identiska men utvecklades ändå till olika typer av stamceller!!! Det måste ju bero på att de fick information från omgivningen. Han tänkte; allt är inte genetiskt bestämt, det finns mycket som bestäms av omgivningen, Han rapporterade om detta i ansedda medicinska tidskrifter utan att någon reagerade, men det ledde till att han blev isolerad i forskarvärlden, han hade vänt sig mot det rådande dogmat. Det rådande dogmat var att för cellernas utveckling att det börjar med DNA, sedan RNA för att slutligen bli proteiner. Och vi består av proteiner. Därför bestäms redan då vi föds vad och hur vi blir utifrån hur generna ser ut. Bruce Lipton ville undersöka hur omgivningen kunde påverka celler medan i stort sett alla andra forskare ville undersöka hur gener kontrollerar celler.


Den situationen och den utsattheten Bruce Lipton befann sig i då kan kanske förklara en del av vad han säger, vem han är idag , även sådant som många, däribland jag tycker är tveksamt. Den här videon ingår i en serie som heter World Tapping 2011 där tapping är en metodik som går ut på att man knackar på vissa punkter( akupunkturpunkter) och därigenom kommer man in i ett emotionell situation där man är lättare påverkbar. Själv tror jag ju inte att det finns energikanaler, akupunkturpunkter belägna längs dessa utan tror att akupunktur om det har effekt beror på andra saker, bland annat placebo effekt men det finns även andra möjligheter. Lipton säger sig ha sett effekter av tapping. På en annan video förklarar han hur de utspädda droger som används i homeopatin har effekt. Det är också något som jag inte ser att det finns några som helst bevis för även om man försöker förklara det med kvantfysik. Man kan använda svåra begrepp, svårförståeliga saker till att lägga en svepande skugga kring det oklara och det tycker jag han gör där.
Men den här videon är mycket bra. Pedagogisk. Bruce Lipton berättar om medvetande och undermedvetet, där han säger att det medvetna styr en mycket liten del av det vi gör, och 95-99,9 procent tar det omedvetna hand om. Så är det nog. Han ser det som en förklaring till varför positivt tänkande i sig har ganska små effekter. Medan vi tänker positivt tar det undermedvetna hand om görandet. Det undermedvetna lyssnar inte och tar till sig av vad vi tänker, säger enligt Bruce Lipton. Det är snarare som en bandspelare med spelläget på. Den gör vad som finns på bandet. Skall man verkligen kunna göra förändringar i sitt liv, åt sin hälsa måste man lära sig hitta inspelningsläget på den bandspelaren, inspelningsläget på det undermedvetna. Det undermedvetna är förvisso ingen bandspelare men det är en mycket bra bild av hur det kanske ser ut.
Lipton säger att det underliggande budskapet i forskning säger att generna bestämmer vem man blir, vad man gör och vi kan inte alls påverka detta. Det är helt fel säger han. Utvecklingen kan påverkas. Generna är bara en ritning och en ritning i sig själv gör ingen byggnad och man lägger den på en tomtplats. Det måste till något mer än ritningen.
Det här är bilder, metaforer men jag tror att det ligger en del i det. Det skulle kunna förklara varför mindfulness och mindful meditation är bra. Och jag tycker hans föredrag kan vara en bra introduktion till mindfulness. Mindfulness går som jag uppfattar det ut på att bryta vissa mönster i tänkandet. Man håller på i medvetandet med att tänka olika tankar om varför man gjorde så, vad man skall göra, varför gjorde jag inte det- under tiden detta pågår sköter det undermedvetna om det mesta av vad man gör och vips har man gjort något. Mindfulness går ut på att man skall vara med i medvetandet på vad man gör. Det kan vara att man fokuserar på andningen och försöker att tömma ut allt annat som man har i sinnet, eller man kanske fokuserar på rörelser, sträckningar om det till exempel är yoga och sedan försöker man slappna av fysiskt. Och en fysisk avslappning är också en förutsättning för en psykisk. Och just i det tillståndet är man som mest påverkbar. Kanske man kan förändras.
Enligt Lipton så spelade det undermedvetna in under åren fram till sex år. En period då de elektriska vågorna i hjärnan har mycket är något som är thetavågor. Och dessa thetavågor skall man alltså sträva efter att få fram. Det finns en hel industri om detta från tapping, new age musik. Det finns förmodligen stora glapp i det här, men erfarenhetsmässigt förefaller det som yoga, meditation, mindfulness fungerar och det finns en del forskning som visar att meditation och yoga kanske påverkar hjärnans utseende. Jag har skrivit om detta tidigare i samband med bland annat neuroplasticitet.
Jag tyckte Liptons ” föreläsning” var bra även om jag inte tror på allt vad han säger.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar