Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, augusti 28, 2009

Alla bör äta omega-3 enligt en litteraturöversikt.

Läkare bör veta mer avseende den omfattande forskningen om omega-3.


I ett nyhetsbrev från Medscape från den 7 augusti kan man läsa att det finns ett mycket stort vetenskapligt evidens från tre decenniers forskning om omega-3 fettsyror och dess nytta och att det är nyttigt för alla. Här kan man läsa samma rapport på annat håll.

Det gäller friska såväl sådana som har hjärtsjukdomar ( status efter hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arterioscleros, förmaksflimmer) enligt denna översikt gjord av dr Carl Lavie och kollegor från Ochsner Medical Center i New Orleans.

Enligt Lavie har man gått igenom allt som finns publicerat om omega-3 och vad man funnit är att det finns en enorm mängd data som stöder nyttan av omega-3 inte bara som kosttillägg utan det finns bevis för att det förebygger och utgör behandling för många olika inslag av hjärtsjukdom.

Han säger också att han tror att läkare inte är tillräckligt insatta i omega-3 studier och han jämför med statiner. (en typ av läkemedel mot höga blodfetter) ” Kliniker vet vad man funnit vid många försök med statiner, även om man inte kan alla detaljer, vet man att det finns ett ton av data om statiner.” Omega-3 data kanske inte är lika rikligt, säger han. Men kunskapen bör överföras till kliniskt verksamma läkare.

Omega-3 är en behandling som läkare bör överväga att skriva ut till patienter, säger han. Inte bara som något hälsosamt utan som något som faktisk kan förebygga nästa insjuknande. Det kan förebygga död i hjärtsvikt eller inläggning igen och samma gäller efter hjärtinfarkt. I rapporten upprepas råden från American Heart Association: De som har känd hjärtsjukdom bör äta fet fisk fyra till 5 gånger i veckan eller ta motsvarande i form av kosttillskott.

De mest uppseendeväckande bevisen om nyttan kommer från 4 kontrollerade studier omfattande nästan 40 000 pers som fick fettsyran EPA med eller utan DHA efter hjärtinfarkt och också i samband med förmaksflimmer. (Kanske här är på plats med rådet att man bör förhöra sig med sin läkare när man börjar med omega-3 vid dessa tillstånd. Det kan påverka effekten av andra mediciner man tar, exempelvis blodförtunnande.)'

Hjärtsvikt

Man går igenom vissa studier mer i detalj och land annat tre studier om hjärtsvikt (CHF) där det finns en sviktande pumpfunktion hos hjärtat och skriver att omega-3 minskar risken för hjärt-kärlsjukdom på som förebyggande innan sjukdom (primärprevention) och återinsjuknande efter tidigare sjuikdomstillfällen ( sekundärprevention). I vissa studier är siffran en minskning på uppemot 30 %.

Det finns dock studier som inte visat sådana gynnsamma resultat, men det finns vanligen problem i metodiken avseende dessa enligt författarna. Möjligen skriver man att det för den allra sista studien där patienterna får optimalaste moderna behandlingen finner man inga säkra korttidseffekter av omega-3.

Åderförkalkning eller ateroskleros i hjärtats egna kärl, kranskärlen påverkas också av omega-3. Sådana förändringar kan ju leda till syrebrist till delar av hjärtmuskel och ge hjärtinfarkt.

Oregelbunden hjärtverksamhet, arrytmier påverkas också gynnsamt och då speciellt förmaksflimmer. Det behövs fler studier för att utröna vilka doser som är gynnsamma, och vilka de förebyggande effekterna är. Beror det på att det direkt påverkar rytmen gynnsamt, beror det på påverkan på autonoma läget ( anser påslag av autonoma nervsystemet, där sympatiska delen piskar på hjärtat och parasympatiska verkar lugnande) eller är det anti-inflammatoriska effekter.

I en studie avseende svår hjärtsvikt (GISSI-HF) där patienterna behandlades mycket intensivt på andra sätt fann man en minskning av insjuknande på 8-9 % , och man tycker detta är ganska bra eftersom det dels gällde en kapsel om dagen av omega -3 ( jag vet inte styrkan, enligt GISSI länken 1 g dag)) och dessutom fick man alltså all annan god terapi. Denna enda kapsel minskade således dödsfallen med 8-9%.

Omega-3 och för höga blodfetter, hyperlipidemier. Där finns det godkänt av amerikanska livsmedelsverket ett sådant tillägg vid mycket höga triglyceridnivåer.

Det behövs också skriver man studier om hur blandningen DHA relativt EPA bör vara.

Man diskuterar också vegetabiliskt omega-3 ( alfa-linolensyra- ALA) som är förstadium till EPA som i stort sett bara fås från fisk och djur . EPA är i sin tur förstadium til DHA. Man skriver att det finns generellt svagare bevis för ALA än de två andra Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA.Hur mycket?

Rekommendationer enligt Lavie och kollegor är samma som från AHA, Europeiska föreningen för kardiologi samt WHO .

Friska personer minst 500 mg EPA/DHA per dag. Detta motsvarar två mål med fet fisk i veckan,

De med hjärtsjukdom bör äta mins 800-100mg EPA/DHA per dag.

Om man äter lax, tonfisk, makrill eller sardiner ett flertal gånger i veckan behöver man inte ta tillskott enligt Lavie. Men flertalet i USA äter inte en sådan kost.

En fördel med tillskott kan vara att dessa vanligen är renade från gifter som kvicksilver enligt Lavie.

Han säger också att det inte skadar att ta något extra. Det enda negativa är i så fall kaloritillskottet.


Jag vet inte riktigt var jag skall katalogisera detta inlägg. Gör det på under debatt, även om det mera utgöra fakta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar