Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, augusti 07, 2009

Vacciner och mässling. Vaccinering och MS


En unndersökning har gjorts vid Göteborgs universitet avseende MPR vaccinering och MS. Man har jämfört ett antal vaccinerade MS patienter och jämfört med en grupp som inte var vaccinerade. Man fann 534 MS patienter födda mellan 1959 och 1990. Man tog också redan på incidensen av MS i fyra cohorter ( undergrupper) undergrupper baserade på vilket vaccinationsprogram man fått. Man fick också . Man fann inte signifikant förändring av incidens av MS i någon av de undersökta cohorterna med olika vaccinationsprogram. Man fann ingen ökad frekvens av mässlig, röda hund eller vattkoppor hos de som utvecklat MS jämfört med kontroller. Däremot en tvåfaldigt högre risk om man haft mononukleos. Om man vaccinerat före 10 års ålder med MMR vaccin såg man en viss risk för ökat insjuknande i MS. Totalt dock ingen ökad risk med MMR vaccin.

Denna graf från från smittskyddsinstitutet visar antalet fall av mässling/ 100 000 och år mellan åren 1910 och 200. Vaccinering började omkring 1970 efter vilket man ser en tydlig nedgång, för att nu vara nere i enstaka fall, som antingen smittats utomlands eller smittats av någon som varit det.

Vid mässling finns flera allvarliga komplikationer som lunginflammation, komplicerade öroninflammatationer, appendicit. I 50 % av okomplicerade fall kan man se EEG förändringar vilket är ett tecken på engagemang av centrala nervsystemet. Hjärn och hjärnhinneinflammation i ett av 1500-3000 fall och en mycket allvarlig variant subakut skleroserande meningoencefalit i fall på miljonen. Död sker i 1 av 1000-10 000 fall och oftast av hjärn-hjärnhinneinflammation samt lunginflammation. Man ser också fosterskador, falsk krupp, blindtarmsinflammation.

Vaccination av svenska barn mot mässling har skett sedan 1971 och sedan 1982 med vaccinet MPR vaccinet, mässling-påssjuka-röda hund. Varje år får 95000 svenska barn MPR-vaccin.Sedan 1982 har sammanlagt 946 biverkningsrapporter inkommit till Läkemedelsverket för MPR vacciner. Här en förteckning över de vanligaste biverkningar, jag har lagt till antalet dödsfall då det enligt Läkemedelsverket skrivelse från 2002 inte fanns några. Skrivelsen kom troligen efter att Maria Carlshamre hade skrivit en debattartikel i DN och skrivit att 6 dödfall hade anmälts som biverkningar av MPR vaccin.Total antal biverkningar

946

Feber

303

Utslag

224

Feberkramper

125

Nässelutslag

66

Lokal reaktion på stickställe

55

Död

0I själva verket fanns sju anmälda dödsfall. I skrivelsen från läkemedelsverket redogörs för fallen.

Fyra fall

Bakteriella infektioner

Ett fall

Trobocytopeni 3 månader efter vaccination

Ett fall

Barn med allvarlig kromosomrubbning, som avled 2 dagar efter vaccinationen

Ett fall

9 dagar efter vaccinationen, liknande oväntat spädbarnsdödÄven om man antar att det kunnat konstateras 7 fall mellan 1982 -2002, då 95 000 barn fått vaccinationen varje år, dvs 20 år och 1 900 000 vaccinationstillfällen. Om man delar det med 2 får man ungefär det antal barn som sluppit att insjukna i influensa. ( Man får en vaccination vid 18 månaders ålder samt en i åldern 6-8 år). Detta innebär 950 000 barn. Hur många av dessa skulle ha fått mässling? Eftersom mässling är mycket smittsamt ( det var sällsynt att man inte fick mässling före vaccinet) skulle en ganska stor andel av dessa barn också fått mässling låt säga 2/3 ungefär 600 000. Mellan 1 fall på 1000-10000 skulle ha dött,. Stryker man 3- 4 nollor skulle mellan 60-600 barn av dessa ha dött. Jag tar en lägsta siffran att 60 fall skulle ha dött. (observera att jag hela tiden försöker räkna snålt så att det inte skall bli många fall).

Dödsfall av vaccination 1982-2002

Dödsfall av sjukdomen mässling 1982-2002

7 fall

60 fall ( siffran kunde också vara 600)


Mässlingepidemier under senare år i olika länder med utvecklad sjukvård.. Källa:

Föreläsning i pediatrik i Linköping 2009: Ska man vaccinera barn?

Land /år

Antal fall

Dödsfall

Irland 2000

1220

2 dödsfall

Italien 2002

40000

15 dödsfall

USA 1989-91

55000

120 dödsfall

Under 1998 beräknade WHO att 888 000dödsfall i världen hade relation till mässling.

Det här var bara något man dragit nytta av med mässling vaccinering. Sedan finns skyddet mot påssjuka och mot röda hund. Jag känner till både fall av barnlöshet pga påssjukeinflammation i testiklarna samt en hörselnedsättning som följd av att mamman hade röda hund under graviditeten i min nära omgivning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar