Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, augusti 10, 2009

Gen som kontrollerar d-vitamin.


Kan leda till medicin mot autoimmuna sjukdomar och MSUnder 3 års tid har 40 forskare från 11 institutioner i Australasien ( Australien och Nya Zeeland) undersökt 1618 personer med MS och 3413 personer utan MS med undersökning av deras DNA. Man undersökte hela deras genom ( dvs totala arvsmassan i alla kromosomer) och man tittade efter speciella SNP= ett variation i arvsmassan på en speciell position som berör en enda nukleotid( ung = vad DNA består av= byggstenar) För att bli kallad SNP skall denna variation finnas hos åtminstone 1 procent av individerna i en population( ung befolkningsgrupp). Här letade man alltså efter sådana variationer i arvmassan.

Efter att ha tittat igenom 300 000 SNPs eller snips fann man två genetiska regioner på kromosomerna 12 och 20, som uppvisade signifikanta skillnader.

Förändringarna på kromosom 12 visade sig samvariera med ökad benägenhet att få diabetes typ1 och rheumatoid artrit medan regionen på kromosom 20 tycktes samvariera med benägenhet att få reumatoid artrit och Grave's sjukdom ( en autoimmun sköldkörtel sjukdom, som man bland annat sett som biverkning vid undersökningarna av medicinen alemtuzumab vid MS).

Kromoson 12 kodar enzymet som överför det d-vitamin som vi får från solljus och i diet till en aktiv form som kroppen kan använda.

En av forskarna professor Matthew Brown vid University of Queensland tror att detta visar den genetiska forskningen möjligheter att göra stora genombrott i vad som orsakar vanliga sjukdomar som MS

Källa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar