Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, augusti 12, 2009

På spaning efter om akupunktur har någon effekt.


Vid universitetet i Michigan har i en studie av 20 kvinnor med kronisk värk och diagnosen fibromyalgi funnit att kinesisk akupunktur påverkar hjärnans förmåga att på längre sikt reglera smärtan, genom avbildning av hjärnan med PET, position emission tomografi. Detta är en form av avbildningsteknik som bygger på att man studerar gammastrålar som avges efter att man gett en radio nuklid som binds till biologiskt aktiva ämnen. Beroende på vilket ämne som ges så kan man studera olika former av funktion av områden i hjärnan. Är det biologiska ämnen ett ämne som är analogt till glukos kan man studera den biologiska omsättningen i vävnader, där det är mest aktivt får man kraftigare gammastrålning, om det biologiska ämnet som radionukliden binds till är syre, kan man se var i ett område det finns mycket syre (ex.vis hjärnan) och på det sättet kan man se vilket område som är aktivt. Genom en komplicerad teknik kan man fånga upp detta och få fram tredimensionella bilder av vad som händer i hjärnan i detta fall.I den här undersökningen visade man att akupunktur fann man att de områden i hjärnan som bearbetar ”smärta” på verkades av akupunktur. De förändrades så att det fanns större bindningsmöjligheter till receptorer tillgängliga där, sådana receptorer som smärtstillande som morfin, kodein tros påverka. Detta var förknippat med minskad smärta, enligt forskaren Richard E Harris vid University of Michigan

En möjlighet enligt denna forskning är att patienter med kronisk smärta som behandlas med akupunktur kan vara mer känsliga för smärtstillande av så kallade opoida läkemedel eftersom receptorernas bindningsförmåga ökar.

Man har funnit i andra försök att akupunktur på riktigt och med akupunktur med falska nålar ( sham acupuncture), som inte går in i huden visar samma förmåga att reducera smärta, säger Harris. Smärtlindringen är likartad men mekanismerna olika.

Ock så till något inte helt annat

Jag är också lite frågande inför om sham akupunktur och kinesiskt akupunktur utförs, jämförs helt adekvat. Det borde gå att göra det men då borde också det avslöja sig för patienten vad som är shamteknik. Vid akupunktur vill man få fram en särskild effekt när man sätter nålarna och när man stimulerar detta. En smärta man kallar chikänsla som skall skilja sig från smärtan av sticket och som heller inte skall likna när man sticker i en nerv. Utan att man får fram denna känsla har akupunktur ingen effekt får man lära sig. Nu är frågan förstås om den här chikänslan också kan vara en placeboeffekt eller om den verkligen finns där.

Jag får försöka gå till en blogg på Dagens medicin för att komma vidare till några länkar där, varest man diskuterat akupunktur och där en sjukgymnast som jag minns gjorde både traditionell akupunktur i en undersökning och sham akutpunktur

Hmm.. Vad hette nu bloggen?

Jag fann bloggen- Mats Reimers blogg nånting och via den kom jag till skriften Akupunktur – fungerar den? Det är en skrift kom till stånd efter att boken Salvekvick och kvacksalveri kom ut och kommenterades av David Ingvar, verksamhetschef vid Osheristitutet vid Karolinska,. Då personer samlades från Sjukgymnasternas sektion för Smärta och Sensorisk Stimulering samt legitimerade sjuksköterskors akupunkturflrening samt läkarnas akupunkturförening för att diskutera och bemöta en del av vad Martin Ingvar sagt om akupunktur. Läkaren Christer Carlsson från Lund och ordförande i läkarnas Akupunkturförening besvarar lite av mina undringar. Han skriver att ”nästan hela debatten om akupunktur-placebo har fokuserats kring de ganska nya så kallade ”placebonålarna” Alltså nålar som är, kollaberande, dvs går in i sig själva och att dessa visar samma resultat som de vanliga nålarna. Han fortsätter att placenålarna i en del fall gör att man känner de- qi, är det samma som jag kallar chi. Dessutom skriver han att dessa nålar måste se likadana ut som de vanliga nålarna varför de vanliga nålarna också finns i ”hållare” vilka gör att man inte kan stimulera på samma sätt, på snedden mm för att få chi eller de qi.. Ofta skriver han att de som utfört studierna har sökt de qi vid behandlingen med placebo-nålarna, vilket han tycker är ganska otroligt.

Fortsättning följer

kanske

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar