Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, augusti 13, 2009

Mer om d-vitamin.


En holländsk undersökning


Jag tycker d-vitaminet börjar bli så centralt nu att jag startar en ny kategori där jag samlar allt om d-vitamin. Börjar med den här ”notisen”

Hos 29 patienter med skovförlöpande MS mättes halten av 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) i serum. Man undersökte också antalet T reg celler som cirkulerade i blodet. Dessa har en reglerande funktion på andra T-lymfocyter och kan bland annat verka inflammationsdämpande därigenom. Man bedömde också T reg cellernas funktionsförmåga. Man bestämde också profilen för de intracellullära cytokinerna( signalämnen för kommunikation bland annat mellan olika celler i immunförsvaret. En interleukin kan produceras hos en t-cell och säga åt en annan att göra si eller så. För T reg celler kan det gälla cytokinerna gammainterferon och Il-4 där kvoten mellan dem kan förändra balansen mellan hjälpar T1 cellen och hjälpar T2 cellen och styrs balansen från Th1 till Th2 , kan dämpning av immunsvaret av cellmedierad immunreaktion och inflammation ske.

Man fann ingen korrelation mellan d vitaminnivå och antalet T reg celler. Däremot fanns en korrelation mellan d vitamin halt och förmågan hos Tregcellerna att trycka ned T cellernas förökningsförmåga. Då man tittade på IFN-γ/IL-4 kvoten var denna riktad mot Il-4 hos de som hade högre halter d-vitaminer.


Höga halter av vitamin D (25(OH)D ) var förknippat med förbättrad funktion hos T regcellerna och detta försköt balansen Th1/Th2 mot Th2, dvs inflammationsdämpning. Detta antyder att d-vitaminet är en viktig reglerare av Tceller hos MS patienter. Man antyder att detta kanske inte gäller bara MS patienter utan andra patienter med autoimmuna sjukdomar.

Det är bra länge sedan jag hade med en schematisk bild av Th 1 celler och Th 2 celler där just d-vitaminet var med som en modulator i balansen mellan proinflammation och anti inflammation. (Bilden ovan.) Här alltså en studie som ytterligare styrker teorin. I fråga om MS kanske det gäller Th17 celler och förskjutning mot Th 2 celler men det var bara en fundering.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar