Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, augusti 12, 2009

fortsättningLong live chairman Mao and welcome American doctors
Akupunktur: Motstridiga resultat för smärta och illamående. I övrigt ingen bevisad säker effekt, skriver man i DN:s artikelserie om alternativmedicin som kom i samband med att boken Salvekvick och kvacksalveri kom. / där sätter man för övrigt Swanks diet under rubriken om som något som inte verkar, man skriver att det finns inga bevis. Jag tycker nog att det finns evidens även om det inte är tillräckligt för att man skall säga att det verkar. Framför allt finns inga dubbelblinda randomiserade studier och frågan är om det kommer några. Som Lars Sköldstam sa i boken Livstil, kost och reumatoid artrit är detta med koststudier är något mycket stort och att få ihop 50 personer till en studie är en stor prestation. Och dubbelblint kommer det aldrig att bli. Man får nog välja att tro på Swanks studie omfattande 144 personer där hälften inte genomförde dieten och för dem utvecklades MS oerhört mycket sämre medan de 72 som höll dieten hade ½ skov på 10 år. ( patienterna följdes i mer än 30 år.) Men det är klart det måste till mera studier om man skall få evidens. Men jag tror inte på invändningen att alla 72 skulle ha benign MS, däremot kan jag tycka att det skulle vara ganska naturligt att man gav upp dieten om man inte tyckte det hjälpte. Men jag kan tänka mig att man ger upp dieten tidigare. Jag har läst i något forum att man tyckte man mådde bättre under tiden man höll diet men slutade för att det var för jobbigt och det förstår jag också. Så jag vet inte men jag fortsätter med dieten och mår bra. Jag har förövrigt svårt att se diet som KAM komplementär alternativ medicin. Vad man äter och tycker om är snarare en kombination av kultur, tillgång, information, tro and u name it.. Jag hade som barn svårt för fisk pga benen. Vi hade nog fisk en gång i veckan, men de måltiderna fick jag inte ned mycket av. Sedan kom kvicksilvret. Sedan fick man lära om igen med omega-3. Och i dagsläget är Swanks diet up to date där. Den innehåller en del så kallad hjärnmat.(brain food)

Men det var inte det som det skulle handla om idag. Snarare är akupunktur bluff?

Jag har lite svårt att köpa vad Ernst och Singh skriver i boken om öppen hjärtkirurgi och akupunktur. Sådana har gjorts i Kina och följts av västerlänningar både läkare och journalister. Där skriver Singh och Ernst att patienterna var fullproppade med smärtstillande och lokalbedövning och att det var detta som var orsaken till att operationerna kunde göras. Jag har lite svårt att tro att man kan utföra hjärtoperationer utan narkos och i stället använda lokalbedövning och smärtstillande injektioner i sådana doser att inte medvetande blev kraftigt påverkar. Frågan är om patienternas medvetande är påtagligt påverkat. Om det inte är så förefaller det tala för att akupunkturen har en verkan. De medel man förutom lokalanestetika använde var enligt Singh och Ernst midazolam, droperidol, fentanyl vilka utan tvivel är potenta medel, men kan de användas så att de dämpar smärta i sådan utsträckning att man inte medvetandet påverkas. Man använde hjärt- lungmaskin vid operationerna. Det kan man också se på ett kinesiskt frimärke från 1975. Men patienten verkar vara vaken. Liksom det är fråga om öppen hjärtkirurgi förefaller också detta med akupunkturens verkan i detta fall vara en öppen fråga och inte bluff men jag tror det ligger mycket i vad Singh skriver i artikeln att de lokalanestetiska och de andra smärtstillande medlen hade en stor del i smärtstillningen. Jag tror ingen skulle vilja göra ett försök till sådan operation utan akupunktur och jag skulle inte vilja vara patienten. ( Jag skulle nog inte vilja vara patienten till att opereras med akupunktur heller.)

Kommer fram till ett fall där man gjort rekonstruktion av ett bröst utan annat smärtstillande än akupunktur, vilket kanske inte är så mycket mer imponerande än tandutdragningar.


Underrubriken ovan Long live chairman Mao är en artikel i JAMA ( Journal of American Association) från 1971, en artikel som kom i kölvattnet till president Nixons Kinaresa, vilket var det tillfälle då akupunkturen uppmärksammades i västliga media. Det yttrades av en 40 årig man, som just opererats för en sköldkörteltumör där han som bedövning fått ( bland annat) akupunktur. Han fick också Petidin intravenöst. Petidin(=Demerol) är ett av de smärtstillande medlen, som tros ha bidragit till Michael Jacksons död.

Under Nixons historiska resa till Kina följdes han av journalister bland annat James Reston vid New York Times som insjuknade i blindtarmsinflammation och opererades för detta. Resan till Kina var sannolikt historisk därför att den kanske är öppningen till den utveckling man ser i Kina idag. I efterförloppet stiftade Reston bekantskap med akupunktur som smärtstillande och han skrev en artikel om detta. Efter detta följde en ström av resenärer till Kina som ville studera akupunktur. Man kan på sajten Science-Based Medicin läsa en mycket intressant artikel om detta. ( Länkar google översättningen). I efterhand beskrevs ofta att Restons operation skett med hjälp av akupunktur, men så var inte fallet. Det var enbart i efterförloppet som smärtorna behandlades med akupunktur. Dessa smärtor var uppblåsthet av magen och efter 20 minuter fungerade det, enligt Reston, vilken tyckte det var ett komplicerat sätt att bli av med smärtor från magen. Det tycker nog inte jag, mediciner brukar ta längre tid på sig och är inte alltid så effektiva, däremot kan väl detta vara placeboeffekt på en i vanliga fall övergående åkomma.. Alltså en ganska en ganska banal och beskedlig åkomma. Däremot var detta början på Akupunktur boomen.

En kardiologveteran Isidore Rosenfeld skrev 1998 i en tidskrift Parade om en resa till Kina som en delegation av läkare gjort på 70 talet. De kinesiska värdarna ville visa tradionell kinesisk medicin och akupunktur som anestesi vid kirurgi. Delegationen fick stå i en operationssal när en 28-årig kvinna kom in på operationsbord och man fick se på då hon gjordes i ordning för operation. Kvinnan skulle klaffopereras där man skulle reparera klaffen mellan vänster förmak och kammare. Det enda medel hon fick var en akupunkturnål i hö öra som sedan stimulerades elektriskt.

Kvinnan var vaken då kirurgen sågade sig genom bröstbenen och delade på det för att komma åt hjärtat, skriver Rosenfeld. Kvinnan hade ingen andningsmask och ingen intravenös nål i sin arm. Rosenfeld tog också ett foto av operationen, som man kan se i artikeln . Det är bland annat kortet som är mystifierande avseende hur detta kan ha gått till.

Kvinnan på bilden ser mera ut som en modell är någon som håller på att genomgå hjärtoperation, skriver doktorerna Gary Posner och Wallace Sampson , som förbryllades av det här och har skrivit en artikel om det. Vad som ännu mer förbryllade dem var att en nål i ett öra skulle kunna ge sådan smärtstillning att en man skulle kunna göra en så stor operation som öppen hjärtkirurgi. Och hur klarade patienten andningen? Det fanns tydligen ingen hjärt-lungmaskin. Dessutom om man studierade hur snittet var lagt på kortet tycktes det inte vara i mittlinjen, där bröstbenet finns utan snarare på vänstra sidan av bröstkorgen vilket inte var hur det beskrevs och dessutom skulle det inte vara någon trolig metod att gå in för att operera den så kallade mitralisklaffen. Posner och Sampson kontrollerade detta med hjärtkirurger. Om man öppnade bröstkorgen på detta sätt skulle lungorna falla ihop och patienten skulle inte kunna andas.

Posner och Sampson frågade Rosenfelt om det här, men han höll fast vid att det gått till så. Dessutom hänvisade han till en känd auktoritet i hjärtkirurgi, som varit med om liknande Dr Michael DeBakey och som kände till Rosenfelts material. De Bakey hade dock inte sett vare sig foto eller material och hans egna erfarenhet från Kina gällde en betydligt mindre operation som snarare var en sluten hjärtoperation ( med de Bakeys terminologi) där man gick in mellan revbenen på hö sida. Detta lämnade vänster lunga intakt och tillät ventilation med denna. Han påpekade också att utom i vissa speciella fall skulle lungorna falla ihop om man gick in via bröstbenet.

Arthur Taub läkare och medlem av en utvärderings kommitté av akupunktur säger att vid större operationer, som gjordes med akupunktur under kulturrevolutionen då detta skedde, användes starka smärtstillande och lugnande medel meperidine (pethidin) och barbiturater i kombination med akupunktur vid mindre operation kombinerade man akupunktur med morfin enligt en annan läkare Victor Herbert.

I mina öron låter det inte speciellt troligt att det skett enligt dr Rosenfelds version. Antingen har han dragits vid näsan genom en bluff eller också är det en annan operation som gjorts, kanske en liknande de Bakey hade bevittnat.

I Posner och Sampsons artikel finner man också exempel på fall av operationer där man tyckts uthärda stor smärta ibland annat Kina under det stora språnget, då man använde akupunktur. Det finns en berättelse från 1843 då en amerikansk kirurg opererade bort ena bröstet på en patient, som då operationen av över reste sig från operationsbordet utan hjälp, hoppade ned på golvet och bugade sig för de närvarande, som om inget hade hänt. En sådan historia tillför kanske inte så mycket men den är ganska lik historien om bröstrekonstruktion som jag skrev om tidigare.

På sidan Science-Based Medicine återkommer de Bakey om operationen han sett, och poängterar att man innan man började skära i huden infilterade med lokalbedövning. Om man gjorde det vid alla operationer med akupunktur skiljer sig inte metoderna mycket från de man tidigare gjort i västerlandet. Till och med bröstbenet kan få lokalbedövning om man lokalbedövar de nerver som löper mellan revbenen.

Slutsats: Jag är nog benägen att hålla med slutsatsen att man kan göra vissa hjärtoperationer med lokalbedövning och starka smärtstillande. Detta att man sett avancerade operationer med akupunktur är inte något speciell starkt stöd för akupunktur. Att öppna vid bröstbenet utan lungorna skulle falla ihop förefaller otroligt. Hjärt-lungmaskin är en nödvändighet som jag ser det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar