Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, augusti 14, 2009

Kan det komma en tablett mot autoimmuna sjukdomen diabetes typ I, insulinberoende diabetes

RAS protein ingår i cellernas signat system. De orsakar tillväxt av celler, differentiering . De kommunicerar signaler från utsidan av celler till cellernas kärna. Om en mutation sker i gener som kodar RAS proteinen kan signalerna göra att det sker en abnorm tillväxt eller differentiering, och ge upphov till cancer. Man kan se sådana mutationer i 20 -25% av alla mänskliga tumörer, enligt Wikipedia.

Professor Yoel Kloog, chef vid institutionen för Life Sciences i Tel Aviv har utvecklat en anti-Ras medicin mot cancer i bukspottskörteln, som för närvarande är i kliniska försök.

En av hans studenter Adi Mor har modifierat denna anti Ras FTS förening, till ett ämne som man hoppas skall bli den första tablettbehandlingen för diabetes typ I. På djumodeller har man funnit att denna förening är effektiv vad det gäller att återställa insulinproduktionen- skulle detta lyckas kan det vara adjö med insulininjektionerna. Föreningen har redan gått igenom olika tester avseende toxicitet i samband med andra sjukdomar så att det kan ske en relativt snabb utveckling, där man kan gå direkt på fas II studier enligt Mor.

Tidigare studier har visat att FTS föreningen är effektiv vid autoimmuna sjukdomar som MS och Lupus, enligt Adi Mor. Hon ville nu se om det fanns ett samband mellan RAS och regleringen av immunsystemet, och om FTS kunde hjälpa via denna reglering förebygga eller sakta ner diabetes utveckling.

Adi Mor upptäckte ett immunreglerande protein Foxp3. När hon använde anti Ras FTP föreningen fann hon att Foxp3 ökade, och denna ökning av Foxp3 påverkade hjälpar-T cellerna. Hon tänkte sedan att de så kallade T reg cellerna ökade och kunde förebygga eller hejda diabetes utveckling och utifrån denna hypotes började hon experimentera.


I sin senaste studien behandlade Adi Mor i sex månade möss som höll på att utveckla diabetes . Ena gruppen fick FTS och den andra ingen medicin. Resultat visade att i gruppen som fick FTS uvecklade 16 procent diabetes medan i andra oehandlade gruppen fick 82 % diabetes.


När jag googlar orden multiple sclerosis och Ras protein kommer jag på en annan studie som inte handlar om Ras, men som är en helt annan drog GIFT15 , där man gjort undersökning på möss . I korthet tog man normala B-lymfocyter från möss och sprayade sedan GIFT 15 på dem, sedan sprutade man in det hos möss som var sjuke i ”multipel skleros” och sjukdomen försvann.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar