Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, mars 04, 2012

Fysisk träning och tillväxtfaktorer


Påfåglarna festar på Margueriter
Igår gåg jag på ett program om Parkinson gjort av en amerikansk parkinsonpatient vars far hade och vars bror också har det. Jag förstår begränsat på spanska. Vad jag förstod var bland annat att en del parkinsonsjdar är genetiskt betingade och beror på en mutation som bland annat vandrat från norra Afrika till Norges västkust. Därfrån hade den följt med emigrationen tilll USA och till den aktuelle patienten.

Programmet tog upp fysiskt träning och Parkinson. Man hade bland annat låtit en grupp med ngn form av apor träna och en annan vara passiv. Sedan hade man gett dem ett ämne som framkallade parkinsonliknande sjukdom. De som hade fysiskt tränat kom mycket lindrigare undan, vilket av vederbörande forskare bland annat förklarades med effekten av några tillväxtfaktorer som ökar vid träning. Det pågår den del forskning om detta. Det tycks vara som att det helst skall vara aerob som är bäst- konditionsträning men den behöver inte bedrivas alltför intensivt. Det räcker med att gå, eller använda en motionscykel el liknande.

 En av forskarna i programmet hette Clive Svendsen Wisconsin, vars laboratorium arbetar med tillväxt och differentiering av mänskliga nervceller från embryo eller pluripotenta stamceller och bland annat med tillväxtfaktorer.. Man försöker bland annat modifiera mänskliga nerv stamceller till att kunna frisläppa tillväxtfaktorer typ GDNF* före en ev transplantation och innan de differentieras till astrocyter. Detta tänker man skall kunna förhindra fortsatt progression av sjukdomar som Parkinson men också ALS, Huntington’s sjukdom och även stroke.
Programmet handlade också en hel del om stamcellsforskning och om hur George Bush administratonen lagt religiösa hinder i vägen för att forska på embryonala stamceller. Det begränsade forskningen i USA i åtta år.

Den aktuelle programmakaren tränade själv flitigt och lade stort hopp på denna del av behandlingen vid sidan av medicinering.
första jordgubbarna
*GDNF är ett protein som bland annat har egenskapen att förbättra överlevnaden av dopaminerga neuron och motorneuron. Parkinson är en sjukdom som drabbar dopaminerga neuron och ALS drabbar motorneuron.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar