Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, mars 16, 2012

Träning i varmt klimat kontra träning i kalla norden. Resultat bättre i varmt klimat.

Träning och sjukgymnastik har visat sig förbättra funktioner som har med rörligheten att göra och har är en viktig del av rehabiliteringen vid MS. CNS har förmågan att förändras allt efter vilka krav som ställs, så kallad neuroplasticitet. Vår förmåga att lära saker är ett vanligt uttryck för denna neuroplasticitet. När vi stoppar något i långtidsminnet bildas nya förbindelser mellan olika hjärnceller beroende på vad det är vi lär. Nobelpristagaren Eric Kandel har visat hur detta sker rent biologiskt. Det mest kända exemplet på neuroplasticitet är en studie som visade att taxichaufförer i London har ett större centrum för geografisk lokalisation än icke taxichafförer. Efter det har studier visat att bland annat musiker som spelar violin har större centra för det område som styr motoriken i vissa fingrar osv. Det är också sedan ganska länge känt att det bildas nya nervceller i hjärnan under hela livet. Tidigare trodde man att detta var en omöjlighet. Med hjälp av träning i form av bland annat sjukgymnastik kan hjärnans funktioner förändras för att möta upp mot de nya krav som en sjukdom ställer, funktioner kan förbättras.
Bukt bortom Punta Brava

En norsk undersökning av Tori Smedal, The Influence of Physiotherapy and Climate on Functioning in Multiple Sclerosis har jämfört behandlingsresultaten från behandling på Tenrife ( Vintersol) jämfört med i Norge.

Undersökningen gick ut på att jämföra effekten av fysioterapi på inneliggande patienter i varmt klimat (på Teneriffa) gentemot kallt klimat ( i Norge) på kort och långt perspektiv. Sextio patienter med gångproblem och som inte var värmekänsliga studerades i en randomiserad crossover studie med 4 veckors behandling med fysioterapi. 30 patienter behandlades först i Norge och ett år efteråt på Teneriffa. Och de övriga behandlades först på Teneriffa och sedan efter ett år i Norge.

Man testade 6 minute walk test=6MWT ( 6 minuters gångtest) som primärt mått för studien men även andra test på fysiska förmågor gjorde liksom självskattning. Detta gjordes först vid en screening undersökning, då studien börjades, efter behandlingen samt tre till sex månader efter behandlingens avslutande.
Alla utvärderingsinstrumenten visade förbättringar men i olika grad.
Efter behandlingen hade gångförbättringen ökat med 70 meter i Spanien och 49 meter i Norge. Och vid uppföljningen var det 43 meter i Spanien och 20 meter i Norge. Patienterna rapporterade att de var mindre utmattade efter att ha gjort 6MWT efter behandlingen på Tenerife vid alla tidpunkter. Man fann inga andra skillnades vid test av fysisk förmåga. De flesta självrapporterade uppskattningarna visade förbättringar av behandlingen på Tenerife men de förbättringarna höll inte i sig. Varför?

Resultaten visade att för att för de som inte var värmekänsliga visade större förbättringar efter behandling på Tenerife. Det kan finnas många skäl till detta. Ett kan faktiskt vara D-vitamintillskottet man får genom att vistas på Tenerife. Man äter sannolikt mer medelhavskost. Speciell vinterhalvåret rör man sig dessutom mer spontant på Tenerife. När man har svårt att gå är man rädd att ramla, speciellt om det är snö och is. Dessutom behöver man inte ta på sig en massa extra kläder för att gå ut på Tenerife, det är inte någon svårighet att komma ut på det sättet. D

Det är också intressant att den upplevda förbättringarna inte höll i sig. Jag tror att det beror på att man inte fortsätter med den regelbundna träningen som man gör på en rehabiliteringssession. Man hinner inte för jobb och familj. Det kostar en massa att gå och träna, simma. Det blir tråkigt i längden tycker man. Men man kan göra en hel del träning hemma och också med kompisar. Det ger resultat men tar tid. Tränar man hemma kan man lyssna på radion samtidigt i stället för TV:n. Det kan vara ett sätt att hinna träna. Har du några tips skriv dom gärna  i en kommentar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar