Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, mars 23, 2012

Om vitamintillskott:

Idag kan man läsa i DN, HD, SVD att intag av vitamintillskott kan öka dödligheten. Undersökningen är gjord vid Copenhagen Trial Unit Rigshospitalet. Man har gått igenom forskning avseende 300 000 och funnit att tillskott av A, betakaroten, C och E t kan förkorta livslängden. Det är egentligen inget nytt, 2007 intervjuades Christian Gluud som är ledare för denna forskargrupp på ABC efter att en studie presenterats då med i stort sett samma resultat.
Nyligen kom också en studie från the Eastern Virginia Medical School där man också gått igenom diettillskott och fann att det enda man funnit nyttan av var vitamin D och Omega-3. Man fann också att en möjlig farlig effekt av att ta betakaroten, vitamin A eller E tillskott.
Det finns dessutom åtminstone en stor studie som rapporterats de senaste åren som påtalar de aktuella riskerna.
I läkartidningens senaste nummer finns dessutom en artikel där man också går igenom D-vitamin och skriver att det finns bristande evidens för att ordinera detta för i stort sett allt utom rakit eller osteomalaci. När jag läser igenom artikelförfattarnas stora referens en rapport från Institute of Medicine (IOM) i USA finner jag att den är betydligt mer nyanserad än vad själva artikeln i läkartidningen är. Jag läser bland annat att det finns växande evidens för att calcitriol (det bioaktiva D-vitaminet) spelar en roll i immunsystemet men det har ännu inte exakt blivit beskrivet. Exogent calcitriol ( tillfört calcitriol) kan undertrycka autoimmuna sjukdomar men med hyperkalcemi som viktig biverkan. Man har visat att lokal omvandling av 25-0H D till calcitriol i monocyter och makrofager resulterar i en ökad cellulär immunitet genom att stimulera produktionen av cathelicidin, ett ämne som har en antimikrob verkan och kan döda bakterier speciellt mycobacterium tuberculosis.
Calcitriol har en motsatt effekt på det förvärvade immunförsvaret ( B-celler och T celler) . Calcitriol hämmar vanligen tillväxt av T helper celler and B cellernas immunoglobulin produktion medan det ( calcitriolet) främjar ökning av immundämpande regulatory T cells och deras ansamling på ställen där det är inflammation.
Dessutom finns ju mängden av studier om samband mellan soltillgång och MS utveckling plus under senaste tiden också de genetiska studierna.
Jag håller med författarna i läkartidningen att det behövs ytterligare forskning. Då jag sökte studier om D-vitamin och hälsa för ett par år sedan fann jag knappts 50 000 artiklar i vetenskapliga tidskrifter som listas på Pub Med, vilket är ett kvalitetskriterium. Artiklarna är granskade av experter (peer reviewed).
Men det saknas till exempel klarläggande av verkningsmekanismer. Det saknas också klarhet i hur stora doser som är aktuella vid olika tillstånd. För min del försöker jag lufta D-vitaminet när solen skiner, samtidigt som man skall sola försiktigt. Sålunda tar jag sällan D-vitamin nere på Teneriffa men nu är jag i Sverige och då blir det mer.


Sammanfattning: Tillskott i allmänhet skall man vara försiktig med om man inte har ett bristtillstånd exempelvis känd B vitaminbrist.
D-vitamin, Omega-3 tar jag som tillskott och ibland B vitamin eftersom jag äter litet köttprodukter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar