Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, juni 12, 2012

Ansökan om nytt medel mot MS- Lemtrada


Genzyme har ansökt om godkännande av Lemtrada ( alemtuzumab) som läkemedel mot skovvis förlöpande MS både hos europeiska läkemedelsenheten EMA och amerikanska FDA . Här är vad jag tidigare skrivit om Lemtrada; se också på inlägget här nedan, två inbäddningar.

Lemtrada ges som infusion under en kort period ett år,
ev ytterligare en gång. Mer än två ggr har jag inte sett.
Under namnet Mabcampath ges det mot en form av malignitet.

Verkningsmekanism: Lemtrada är en monoklonal antikropp. Syftet är att T-lymfocyterna skall förstöras och att det skall bildas nya friska som jag uppfattar det. Lembrada fäster på receptorer på T-lymfocyterna.

Biverkningar: De flesta biverkningar sker i samband med infusionen.
Allvarliga biverkningar är bland annat ITP ( att antalet blodplättar går ned, en person dog i början men i princip är detta en behandlingsbar sjukdom som ytterligare fem fått och behandlats för)
Det finns också en vanlig  autoimmun sköldkörtelsjukdom som biverkan. Cirka var fjärde får denna.

Önskade effekter
Förutom en skovreducerade förmåga med drygt 50 procent tycks också Lemtrada minska handikapputvecklingen

Eftersom man inte börjat från noll vid utvecklingen av den här medicinen borde den kunna ha ett lägre pris. Dessutom ges den endast i ett par omgångar. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar