Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, juni 12, 2012

Kan en form av meditation kallad integrative body-mind training (IBMT förbättra, öka på myelinet kring axonen?


Ja, det har kommit en studie som antyder detta. Det är forskning som gjorts vid University of Oregon av Yi-Yuan Tang ochMichael Posner som tyder på detta.
Jag går inte in på vad integrative body mind training är för jag vet  inte exakt, men det finns massor att läsa på nätet om det.

Tang som är gästforskare vid University of Oregon och professorn i psykologi M Posner redovisade 2010 att man funnit förändringar i hjärnans ledningsnät med hjälp av av magnetkamerateknik som var förknippat med beteendeförändringar.

Den studie som rapporterades 2010 omfattade 45 studenter i experimentgruppen som använde IBMT meditation medan 23 personer utgjorde kontrollgrupp och som ägnade lika mycket tid åt avslappning.

Störst förändringar såg man i förbindelser inom ett område som är förknippat med reglering av emotioner och beteende. Man såg bara dessa förändringar hos patienter som gjorde IBMT. Förändringarna kunde skönjas efter sex timmar och syntes tydligt efter elva timmar. Det var alltså inte någon långdragen träning. Man använde en teknik kallad diffusion tensor imaging med vars hjälp man kan åskådliggöra bilder av nervbanor i hjärnan.


Nu har samma forskare skrivit en ny rapport där man fann förbättrade (?) humörförändingar med ökat täthet i axonen med hjälp av magnetkamerateknik och en ökning av skyddande myelin i främre delen av gyrus cingulatum ( se bild). Defekter i detta område är förknippat med flera tillstånd som depression, uppmärksamhetsstörningar, schixofreni mm, skriver man på University of Oregons hemsida. Rapporten utgår från dels materialet från förra studien plus 68 studenter från China´s Dalian University of Technology. Efter 14 dagar fann man en ökning av tätheten i axonen men ingen ökning av myelinbildning, vilket dock kunde ses efter en månad. En månad innebar elva timmar träning med meditation.
Man har funnit vissa förändringar av myelinet med andra träningsformer av hjärnan, det är lite diffust vad man menar men det handlar om minnesträning, träning med datorer. Jag vet inte riktigt vad man menar med att detta ger en annan form av neuroplasticitet- kanske avser man ökning av myelinbildning ?
Forskarna tror att denna typ av träning kan förebygga mentala sjukdomar.
Humörsvängningarna förbättrades enligt skalor där deltagarna fick skatta själva om/ hur de förändrats.
Allt som har med myelinisering är intressant vid MS. Det är nog inte farligt att meditera i alla fall ( om man har MS.  Vid vissa andra tillstånd kanske det inte alltid är bra). Själv tycker jag att jag kan koppla av för stunden med hjälp av det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar