Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, juni 10, 2012

Om konsten att få fram sitt budskap
Florence Nightingale är en sorts urtyp för sjuksköterskor och att vara en Florence Nightingale är kanske inte något som nutidens sjuksköterskor har som idol. Hon sägs symbolisera att sjuksköterskeyrket är ett kall med de följder det kan ha för löner och liknande.

I verkligheten kanske Florence Nightingale var något helt annat. Åsa Moberg har skrivit om detta. Hon utbildade sig till sjuksköterska och kanske ansåg hon sig kallad. Hon blev känd efter att hon arbetat på ett krigssjukhus under Krimkriget. Det sjukhus hon kom till hade en förfärlig hygien med infekterat vatten, dålig och infekterad mat mm. Soldaterna dog inte av skadorna utan av sjukdomar som infekterade sår, dåligt vatten, matförgiftningar. I samarbete med några läkare tog hon kraftgrepp mot den dåliga hygienen med följden att sjukdomsbilden förändrades, dödsfall som följd av behandlingsbara och förebyggbara sjukdomar minskade drastiskt.

När Florence Nightingale återvände från kriget var hon mycket upprörd över vad hon sett och försökte att övertyga höga befattningshavare inom krigsmakten om de missförhållanden som hon sett. Hon talade emellertid för döva öron. Man brydde sig helt enkelt inte om att soldaterna dog. Det var naturligt. Soldaterna tillhörde en grupp av människor som höga officerare inte kände någon gemenskap med. Florence Nightingale gav emellertid inte upp. Hon skrev rapporter och såg att hon måste kunna sprida sin information effektivt. Hon utformade bland annat en form av cirkeldiagram där man på några ögonblick kan se hur antalet döda minskade med ökad och förbättrad hygien. Sjukdomar som var behandlingsbara och förebyggbara dödade inte längre. I diagrammet kan man se att att de blåa fälten (dödsfall i förebyggbara sjukdomar) minskar från 1854 till 1855 till att nästan försvinna.

Nightingales budskap gick fram hos nyckelpersoner och ledde till att krigssjukvården förändrades totalt och effekterna spred sig även till den allmänna sjukvården.

Det räcker inte med att ha goda ideer, det är väl så viktigt att hitta bra sätt att presentera sina ideer. Jag tror att exempelvis Hans Rosling och hans Mindgap är en sådan ögonöppnare. Han visar med hur många av oss har en uppfattning om världen som den såg ut för 50-75 år sedan. Det är inte så längre att det föds 10-12 barn i varje familj i utvecklingsländerna, utbildningsnivån har ökat kolossalt. Vi ser följderna idag där utvecklingen i många länder går med raketfart medan vi tror något helt annat. Kanske ser vi Afrika som ett land men i själva verket är det många länder med en högst varierande hälsosituation, ekonomisk utveckling. Hur fördomar kan ha en stor betydelse för hälsan ser man på situationen i Sydafrika, ett land som är bland de rikaste i Afrika men där man långa tider behandlat HIV och AIDS med utgångspunkter som absolut inte är baserade på vetenskap och beprövad  erfarenhet. Där är HIV situationen allvarligast, i andra länder börjar man få bättre kontroll över sjukdomen.

Vad finns det för frågor i dag inom hälsa och sjukvård som skulle behöva en Florence Nightingale, någon som kan lansera ett budskap med stark och genomträngande kraft. Kanske är livsstilfrågorna något som kan förändra världen? Att få slut på utvecklingen där småbarn blir feta och får “åldersdiabetes”, där 40 åringar inte kan röra sig på grund av fetma och smärta från knän. Eller är det något helt annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar