Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, juni 14, 2012

När man dagdrömmer är vissa delar av hjärnan aktiv- en studie hur meditation påverkar hjärnan


Människor mentala standardtillstånd tycks vara att tanken vandrar iväg, och det är knutet till känsla av att vara olycklig skriver man i sammanfattningen av en studie som kom i oktober 2011. Första namn av författarna är Judson A Brewer professor i medicin vid Yale University men Yi Yuan Tang, som var en av forskarna bakom studien från Oregon University om IBMT meditation där man funnit tecken på att axonens myelin byggde på sig i områden av hjärnan, var också med om denna studie.Mina associationer
Kanske är det samma område som är i gång då man håller på att hålla en inre monolog med sig själv om vad man borde ha gjort, vad man inte har gjort, tankar som bara mal och mal, som en trasig 78-varvare ( om det nu finns någon som minns hur en sådan betedde sig). När jag skrev om mindful meditation kallade jag detta chatterbox- och jag tyckte meditationen hjälpte till att tysta ned chatterboxen- på det sättet var meditationen en sorts stresshantering.


I studien jämfördes personer erfarna i meditation med nybörjare inom området. De fick göra flera olika typer av meditation.
Man undersökte personerna med fMRi ( En form av magnetkamerateknik) och man fann då att det område man kallar default mode network som sitter dels i prefrontallob samt bakre delen av gyrus cingulatum ( de bitar som visar blått på bilden- prefrontallob är det som sitter framtill /frontallob= främre lob) blev mindre aktivt vid alla formerna av meditation och detta var mycket tydligare hos de erfarna ”meditatörerna”. Det var också så att detta skedde inte bara under meditation utan också när man inte mediterade. Området ”the default mode network” var mindre aktivt även då man inte mediterade hos personer vana att meditera.
Detta är är liten grupp som undersökts, och det går inte att dra några säkra slutsatser men intressant är det. Kropp och själv hänger nog ihop.

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar