Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, juni 07, 2012

Teriflunomide kanske en tablett mot MS


Fas III studie med Teroflunomide; bromsmedel i form av tablett mot MS.
En studie med 1169 personer som behandlats med medlet teriflunomide 7 eller 14 mg; de följdes mellan 48 och 173 veckor dvs mellan ett till tre år.
Resultat
Med den starkare dosen fann man 36,3 % minskning av årliga skovfrekvensen och dessutom fann man också en effekt på 31,5 procent mot handikapp utveckling. Detta jämfört med placebo.
Analys av dödsfall
Det fanns ett dödsfall i placebogruppen som följd av luftvägsinfektion, i gruppen som fick teriflunomide fanns tre dödsfall: 1 bilolycka, ett självmord och en sepsis- generell infektion med bakterier i blodet.
Biverkningar i gruppen med teriflunomid var huvudvärk, påverkan på levervärden, uttunning av hår, diarre, illamående, lägre antal vita blodkroppar.
Verkningsmekanism:Teriflunomid hämmar hur celler som snabbt delar sig och då också aktiverade T-celler som man antar är aktiva vid sjukdomen MS.

 Ett liknande medel finns sedan 90-talet för behandling av reumatoid artrit. Se Fass Dosen där är en inledningsdos på 100 mg i tre dagar sedan en underhållsdos på 10-20 mg dagligen beroende på sjukdomen svårighetsgrad.

Min bedömning

Det finns tre vinster med Teriflunomide
tablett,
verkar påverka skovfrekvensen något mer än de vanligaste bromsmedlen betainterferon och glatirameracetat ( Copaxone)
verkar påverka även progressionenBiverkningarna finns där och får balanseras mot vinster. 
Idag då jag mår bättre och läget varit stabilt länge är jag beredd att ta mindre risker än tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar