Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, september 04, 2012

den nya synen på fett


Senaste numret av läkartidningen är ett temanummer med inriktning på hjärt-kärlprevention.
Det finns bland annat en artikel om det projekt som pågår i Västerbotten:
Man har där genomfört hälsosamtal med kostrådgivning samt uppföljning av vissa parametrar som blodtryck, vikt, blodfetter, blodglukos. Mer än 140 000 hälsoundersökningar har genomförts i vilka ingått 99 844 unika individer hade deltagit och av dessa hade 37 799 deltagit två gånger med tio års mellanrum och 2 601 tre gånger.
Man håller på att utvärdera detta och har rapporterat blodsockernivåer och diabetesförekomst , viktutveckling och fetmaförekomst, mönster i fysisk aktivitet och tobaksvanor, trender i fråga om självskattad hälsa och förändringar i kolesterol på befolkningsnivå. Man har funnit minskande rökning, sjunkande kolesterolnivåer, minskade viktnivåer fram till 2007. Efter 2007 har vikten tydligt ökat, både HDL och LDL nivåer har ökat mest LDL. (Inom parentes HDL är numera ett mer osäkert mått på det ”goda” kolesterolet). Kosthållningen har också förändrats. Den stora skillnaden är att man nu har lagt till komponenten mättade fetter till den övriga kosten. Man intar mer energi än man gör av med och går upp i vikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar