Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, september 15, 2012

Ger immunmodlerande medel som används vid reumatoid artrit ökad risk för cancer?

Biologic response modifiers( BRMs) är läkemedel som modifierar immunsvaret. De används bland annat vid cancersjukdomar och vid inflammatoriska sjukdomar typ RA, MS, psoriasis. Vid de inflammatoriska sjukdomarna sätt de in för att dämpa inflammation – de är antiinflammatoriska. Vid cancersjukdomar kan man vilja öka inflammationen för att bekämpa cancerceller. Undersökningen är intressant inte bara för de som har reumatoid artrit.För alla som har sjukdomar som behandlas med immunmodulerande medel, vid MS exempelvis med interferoner, Tysabri eller kommande medicinen alemtuzumab, är givetvis undersökningen också intressant.

Monoklonala antikroppar är exempel BMR (immunmodulerare).
Vid RA (reumatoid artrit) har BRM använts längre tid än vid MS. Det finns ett antal medel som används.abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, rituximab, and tocilizumab.
Vid dämpning av immunsvaret finns risk för att det skall dyka upp sjukdomar som immunförsvaret klarar att hålla i schack då det är opåverkat. Detta kallas opportunistiskasjukdomar. Det kan vara cancersjukdomar och det kan vara infektioner. Vid HIV då immunsystemet är försämrat kan tumörsjukdomen Kaposissarkom dyka upp, en tumörsjukdom som eljest är mycket ovanlig. Vid behandling med Tysabri finns risken för PML.

Nu har man gjort en studie för att se riskerna att utveckla elakartade sjukdomar (maligniteter) vid reumatoid artrit. Studien är en metastudie omfattande drygt 29000 personer. I denna studie fann man inte ökad risk för att få maligniteter om man jämförde med andra medel mot reumatoid artrit och heller inte jämfört med placebo.
Så produceras en monoklonal antikropp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar