Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, september 18, 2012

Vad det hela handlar om
Jag skulle inte skriva mer om D-vitamin på en lång stund men det här handlar inte om D-vitamin och MS och autoimmuna sjukdomar utan mera om mekanismer som ligger bakom inflammation, hur olika faktorer kan hänga ihop.
Låga D-vitaminhalter är kopplat till höga nivåer av renin och angiotensin-2 koncentrationer. Se i föregående inlägg om forskning avseende hämmare av renin-angiotensinsystemet avseende Alzheimers Sjukdom ( AD) och MS. Kan det vara så att D-vitaminbrist ger ökade halter av renin och angiotensin och att D-vitamin fungerar som en hämmare av renin-angiotensinsystemet?
NF-kB och samband med D vitamin: Forskning visar också att D-vitamin reducerar NFkappaB aktivitet.
NFkappaB är en faktor som påverkar immunsystemet så till vida att inflammatorisk aktivitet ökar och genom att reducera dess effekt kan inflammation minskas.
Man har funnit att NF-κB, som kontrollerar många gener som är inblandade i inflammation, är kroniskt aktivt vid många inflammatoriska sjukdomar som kroniska tarmsjukdomar, ledsjukdomar, sepsis och många andra sjukdomar och det är också aktivt vid en del cancersjukdomar
NF-kB eller Nuclear Factor kappa(grekisk bokstav) B är en primär transkriptionsfaktor som finns i alla celltyper och är involverade i det cellulära svaret på faktorer som stress, cytokiner, fria radikaler, ultraviolett strålning samt virus- och bakterie antigen.
NF-κB spelar en nyckelroll i regleringen av immunsvaret på en infektion. I linje med denna roll så är felaktig reglering av NF-κB förknippat med cancer, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, septisk chock, virusinfektioner och felaktig immunutveckling.
Transkription är den process då cellens arvsmassa DNA översätts till RNA. Budbärar-RNA (mRNA) byggs därvid upp med DNA som mall. Därefter kan Budbärar-RNA gå till de delar i cellen som kallas ribosomer. Detta RNA utgör då mall i sin tur till tillverkningen av äggviteämnen.

En transkriptionfaktor är ett protein som medverkar i transkriptionprocessen. Kanske talar om var proteinet skall börja uttryckas och var det tar slut, dvs vilket protein det blir.Hög aktivitet i renin-angiotensinsystemet är kopplat till äggvita i urinen ( albuminuri), vilket i sin tur kan vara ett steg på vägen mot njursjukdom. D-vitaminbrist är kopplat till hög aktivitet i samma renin-angiotensinsystem. En undersökning av Damasiewicz bekräftade vad man tidigare visste att D-vitamin brist är associerat till albuminuri.
D vitaminbrist är också kopplad till olika grader av kronisk njursjukdom, däremot är sambandet med ett njurfunktionsmått GFR (glomulär filtrationshastighet) mindre klar och i undersökningen fann man inget samband, vilket skulle kunna tolkas som att grad av njurfunktionen inte har samband med om man har D-vitaminbrist eller ej. Kanske är det så att D-vitaminbrist kan påverka utvecklingen av kronisk njursjukdom och korrektion av D-vitaminbrist kan fördröja utveckling av njursjukdom. Det behövs mer utredning enligt forskarna.

Även denna studie fyllde ett litet tomrum, det kanske bildades några nya synapser. Världen blev rikare.1 kommentar:

  1. Buster.5:52 em

    När jag läser det här tänker jag på Johan Malms You Tube klipp, dvs exakt hur det hänger ihop vet man inte "säjer J Malm"

    http://www.youtube.com/watch?v=xd9mr9vN1Do&feature=player_embedded

    SvaraRadera