Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, september 09, 2012

Hälsosam kost- att dra ned på kött
Kan mat göra att “inflammation” ökar? Idag hanterar man ordet inflammation på ett sådant sätt att det inte säger så mycket. Man kan som i ett hälsoprogram där man öppnade ett kylskåp och såg en del färdigproducerad mat och sa att det här genererar inflammation i kroppen ( sjukdomsskapande kanske man menade). En generalisering som inte säger så mycket. Men vad finns det vetenskapliga underlag om kost och hälsa. I den här videon redogörs för en del faktorer där vegetarisk och icke vegetarisk kost jämförs avseende effekter på hälsan. Det är väl underbyggt med stora studier som kommit nyligen.  Det kritiserar också en del av de råd som ges från FDA, USAs myndighet i dessa frågor och säger att man rekommenderar en hälsosam kost så länge det inte inverkar på lönsamheten och tillväxten.  I viss mån kan man kanske hoppas att det finns en balans- alla former av kost skall ju produceras och kött och mjölkindustrin kanske balanseras av frukt och grönsaksbolagen.

Jag är intresserad av det eftersom jag skulle vilja kunna påverka hälsan med vad jag äter. Och på en samhällelig nivå stämmer nog detta. Man såg det till exempel Västkarelen och också Västerbotten där man lyckades få ned  kolesterol, hjärtsjukdomar och där man nu sett att det börjat förändras igen efter att man i viss mån återgått till tidigare kost. Att vad man äter påverkar hälsan synes mig helt klart.  En sak jag börjar ifrågasätta efter att ha sett den här videon är kyckling. Jag har haft en viss tveksamhet förrut eftersom det kanske inte är en djurvänlig uppfödning. Men det finns kanske fler aspekter.

Här axplock från videon:

Bröstcancer:
Lågt fett intag, högt fiber intag och fysisk träning påverkar risken för bröstcancer. (Barnard)
Insulin-like growth factor 1 (IGF1) Insulinliknande tillväxtfaktorn 1 stimulerar mitos ( celldelning) och hämmar apoptos ( celldöd), när det gäller cancerceller är detta negativa egenskaper. 2010 gjordes en sammanställning av 17 studier avseende IGF1 och bröstcancer. Man ett samband mellan cirkulerande IGF1 och östrogenreceptorberoende tumörer.

Prostatacancer
Prostata cancer är vanligare i länder med västerländsk kost. Man har studerat hur diet och fysisk träning inverkar. Sherry med flera fann att låg fettdiet, högt fiberintag samt fysisk träning påverkade tillväxten och även apoptos ( cellerna dör, i fråga om cancerceller är detta positivt) av vissa prostatacancerceller. Man jämförde de som åt västerländsk kost (hög fett, högt raffinerat socker, lågt fiberintag) och inte motionerade, de som åt västerländsk kost och motionerade flitigt, samt de som åt låg fetts, hög fiberdiet samt motionerade med promenader. Den sista gruppen hade mest gynnsamt resultat, de som motionerade flitigt hamnade någonstans mittimellan dietgruppen och de som åt västerländsk kost.

Hur är det med diabetes. Slutsatsen från the Adventist Health Study är att det finns en skillnad på 5 BMI enheter mellan vegetariander och icke vegetarianer. Den vegetariska kosten tycks alltså skydda mot övervikt. Efter att man kontrollerat för andra livsstilsfaktorer som rökning, motion fann man att vegetariska diet tycktes skydda mot diabetes typ två även om man kontrollerade även för övervikt, De som hade delvis vegetarisk diet var mittimellan i fråga om risk.

Hur är det med köttätande och vikt. Blir man smalare av att äta kött, man förbränner kanske mer energi då som Ingvar skrev i sin bok Hjärnkoll på vikten (Då föda bryts ned produceras energi, vid nedbrytning av fett och protein bildas mer värme och en del av energin går åt på det sättet medan det är mindre vid behandlingen av kolhydraterna. Meat sweat/ kött svettas på amerikanska) : Här är slutsatsen från en stor studie om detta:
Total meat consumption was positively associated with weight gain in men and women, in normal-weight and overweight subjects, and in smokers and nonsmokers. With adjustment for estimated energy intake, an increase in meat intake of 250 g/d (eg, one steak at ≈450 kcal) would lead to a 2-kg higher weight gain after 5 y (95% CI: 1.5, 2.7 kg). Positive associations were observed for red meat, poultry, and processed meat. Totala köttkonsumtionen var associerat med att man går upp i vikt, och detta även om man kontrollerar för “energi intaget”. Det stämmer inte riktigt där vad Ingvar skriver. Det stöder inte heller vad många andra säger idag. Kostdoktorn säger exempelvis att man inte kontrollerar för andra ohälsosamma faktorer i dylika studier men det tycks man ha gjort i ovan nämnda studie. I studien säger man bland annat att de som äter kyckling eller snarare poultry vilket kan inbegripa annat har större risk än när man äter rött kött.

I videon tar man också upp vad som hände i Västkarelen i samband med att man genomförde hälsoundersökningar och hälsoinformation. Hjärt-kärlsjukdomar gick ned med 80 procent efter att man började dra ned på hårda fetter. Totalkolesterolen sjönk. Tyvärr har trenden vänt. Kolesterol har stigit igen. I Västerbotten har genomförts ett liknande projekt. Där har vikten också börjat stiga. Man har börjat äta mer mättade fetter igen. Animaliskt kött sägs även innehålla transfetter.

Nej, det går nog inte och smita från att dra ned på köttet är hälsosamt både för människan och miljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar