Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, september 14, 2012

Stress på jobbet ökar risken för hjärtinfarkt.

Jobbstress ökar risken för hjärtinfarkt kan jag läsa i DN. En undersökning visar att stress på arbetet ökar risken för hjärtinfarkt. Studien är en metastudie som omfattar fler än 200 000 människor i sju europeiska länder, där bland andra svenska forskare deltagit.
Man utgick från faktorerna krav på jobbet och kontroll över situationen. Variabler som man sedan länge visat har en stor betydelse för hur stressig man upplever sin arbetssituation.

Ett arbete där man har liten egenkontroll men ändå höga krav bedöms som mer stresskapande än då man har höga krav och hög kontroll. Att jobba vid löpande band sägs vara ett typiskt exempel på detta, men det har också blivit så att så kallade white collar jobs, kontorsarbetet, tjänstemannayrken i flera avseenden förvandlats med följden att många upplever en liknande situation även där. Inom mitt yrke har det skett sådana förändringar så att den individuelle läkaren ofta har ganska låg påverkansmöjlighet. Läraryrket har också genomgått en liknande förändring där lärarens möjlighet att påverka minskas. Andra funktioner går in och styr hur utbildningen skall ske, kraven har ökat från omgivningen men möjligheterna att påverka har minskat. Det är en del av förklaringarna till att en hel del läkare sagt upp sig och i stället arbetar som stafettläkare eller jourläkare. Då slipper man mycket av krav som man inte direkt kopplar till patientarbete.
. Jobb med låg anspänning är där det finns låga krav på jobbet och man har samtidigt förutsättningar att kontrollera och påverka sin situation. Som exempel på detta minns jag att man nämnde präster när jag gick företagsläkarutbildning- det skulle inom något år visa sig bara totalt fel. I samband med att kyrkan och staten skildes sökte inte så få m präster och andra anställda i kyrkan med utmattningssymtom. I aktiva jobb ställs höga krav samtidigt som man har makten att kontrollera och påverka arbetet. I passiva jobb är det låga krav men också liten möjlighet att påverka. I ett sånt arbete blir man lätt uttråkad.
Man kallar detta krav-kontrollmodellen och man kan nästan säga att undersökningen också är ett test på att denna teori är riktig. I den här undersökningen fann man att de som upplevde hög anspänning på arbetet, ett arbete med höga krav och låg möjlighet att påverka hade 23 procent ökad risk att få en akut hjärtinfarkt.. Fysisk inaktivitet och rökning är större riskfaktorer men även stress på jobbet / höga krav -låg påverkansmöjlighet/ är en betydande riskfaktor.

Vad är hjärtinfarkt. Det är en sjukdom som är en följd av arterioskleros i kärlen. Genom arterioskerotiska förträngningar i kärlen uppstår försämrad cirkulation med försämrad syretillgång. Detta leder i sin tur att vävnaden som utsätts för syrebrist dör. Beträffande nervceller går detta mycket snabbt vid total syrebrist, hjärtmuskelceller klarar sig lite längre tid, men vid akuta förträngingar ibåde hjärtats och hjärnans kärl försöker man nu att åtgärda det för att förhindra och /eller begränska skadan När del av hjärtmuskeln dött är det hjärtinfarkt.

Krav-kontrollmodellen är aktuell även vid andra kroniska sjukdomar än arterioskleros. Det finns en del forskning som tyder på att exempelvis multipel skleros kanske kan utlösas av stress. I varje fall är man känsligare för stress i många fall, speciellt om man har kognitiva besvär. Då kan man utnyttja modellen till att förändra arbetssituationen så att man ökar sin möjlighet att påverka eller sänker kraven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar