Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, september 06, 2012

I Finland stiger konsumtionen av "hårda" fetter och kolesterolvärdena

Såg Pekka Puska tala på Rapport idag om utvecklingen i Finland på folkhälsofronten. Skrev om hur situationen utvecklats i Västerbotten efter att man där tycks fått en ny syn på fetter. Samma utveckling tycks vara i Finland,
Vem är Pekka Puska, han är en välkänd forskare som ledde det sk Nordkarelenprojektet
under åren 1972-1977. I Nordkarelen var dödligheten i hjärt/kärlsjukdomar
under 1960-talet den högsta i världen. Vid en uppföljning år 2002 kunde man konstatera att den sjunkit med 82 procent om man jämförde med de år då projektet pågick. Bland män i hela landet hade under samma period dödligheten i hjärt/kärlsjukdomar minskat med cirka 75 procent. ( sammandrag från NÄKÖKULMA)
Förvisso hade rökningen minskat men vikten hade också sjunkit och blodfetterna har gått ned. Detta har nu vänt blodfetterna har gått upp, huruvida vikterna gått upp förtäljer inte historien. Det finns dock ett parallellt skifte i Västerbotten där man funnit att vikten också tydligt gått upp, där stämmer inte Eenfeldts kurvan riktigt, den kurva som visar att när smörkonsumtionen går ner ökar vikten. Problemet med Eenfeldts kurva är att den också stämmer med ökat stillasittande, läskkonsumtion, konsumtion av kött, av snabbmat och i Västerbotten förmodligen också med ökad konsumtion av mättade fetter etc.


Den här reklamen kanske också är en del av förklaringen till Eenfelds kurva!

Det allvarliga är dock huruvida en ökad fettkonsumtion läggs till en tidigare diet utan att man plockar bort en massa annat som tillför energi och det är väl just det som har hänt i Västerbotten. Man säger helt enkelt ” nu är fett inte längre farligt”- det är bara att lyssna på TV-kockarna.
Men sedan finns det också sambandet mellan blodfetter- ökande LDL och totalkolesterol- och hjärt-kärlsjukdomar. Den ökning som skett av detta i Finland skall enligt Institutet för hälsa och välfärd i Finland medföra en ökning av hjärtinfarkter med något hundratal personer. Och det är väl så att både i Finland och i Sverige har det satts igång ett gigantiskt experiment. Jag är kluven i frågan eftersom jag anser att de som gått ned i vikt med LCHF har gjort en stor hälsovinst, ibland förebyggt eller tagit bort symtom på typ II diabetes; men samtidigt anser jag att de förmodligen skulle gått ned lika mycket i vikt bara genom att spola de snabba kolhydraterna utan att börja konsumera en massa mättade fetter och då skulle de dessutom ha fått bättre kolesterolvärden. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar