Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, september 05, 2012

ENCODE-den mänskliga encyklopedin

När man kartlade arvsmassan, DNA, fann man att bara cirka 2 procent användes till att uttrycka protein, göra så att proteiner bildades resten avDNA förstod man inte vad det gjorde. Nu har ett längre forskningsprojekt resulterat i att man för står det bättre. Det som tidigare kallades skräp-DNA (junk DNA) har visat sig ha mycket viktiga funktioner. Det är där förklaringen kan finnas till varför enäggstvillingar kan skilja sig åt till exempel beträffande MS. Om en enäggstvilling får MS är det 25-30 procent risk att den andre skall få det trots att man har identisk arvsmassa. Nu har man funnit att åtminstone 80 procent av DNA har stor betydelse. Det är fler än 400 vetenskaps- män i 32 olika laboratorier i England Spanien, Singapore, Japan och USA som arbetat med denna kartläggning ENCODE, som nu publicerat sina resultat i ett stort antal open accessartiklar. Man kan också läsa om det i SVD GP, Läkartidningen, SR,  Expressen
 På SR kan man också lyssna om nyheten. 
Lyssna: "Skräp-DNA" visar sig ha viktiga funktioner
Här en studie avseende MS relaterad till detta.

 Vad innehåller då ”skräp”DNAt för funktioner. Jo, bland annat gene ”switches” som är sektioner av DNA som kopplar på och kopplar av gener i olika celler. I hjärtmuskelceller kan en del av generna vara påkopplade medan det i andra exempelvis neuron kan vara andra delar. Många av dessa switches (ung strömbrytare) har funnit ha koppling till olika risker för sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes, MS och många många fler olika sjukdomar inkluderande cancersjukdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar