Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, juni 06, 2011

Alltfler studier styrker samband mellan MS och D-vitaminbrist,

En miljard människor har brist på D-vitamin om man lyssnar på en del forskare insatta i ämnet. Detta kan medföra att otaliga personer lider av ett stort antal allvarliga sjukdomar alldeles i onödan. Bara inom EU:s gränser skulle kunna spara in miljarder Euro varje år genom att åtgärda denna förmodade D-vitaminbrist.
Två nya studier om  om D-vitaminer och MS  publicerades nyligen.
  • Dels en från University of California i San Fransisco (UCSF)
  • dels en svensk som man gjorts vid KI ( man kan läsa om den i NHR:s tidskrift Reflex) och man kan se den på SVT, tyvärr verkar videon inte gå att se längre.Afroamerikaner med MS har lägre värden av D-vitamin än genomsnittsafroamerikaner visar en studie av forskare vid UCSF

Ari Green som är biträdande chef vid UCSF MS center säger: Det tycks ganska klart att låga D-vitaminvärden är en riskfaktor för att utveckla MS. Studien publicerades i tidskriften Neurology.
Man har tidigare observerat detta samband hos den sk kaukasiska befolkningen i USA. Däremot kunde inte undersökningen förklara varför afroamerikan får en allvarligar variant av sjukdomen, de tycks bli handikappade snabbare och behöver mer frekvent använda förflyttningshjälpmedel.
Om vi förstår varför kan vi förbättra behandlingen för dessa patienter säger Bruce Cree en annan forskare i studien. Vitamin D nivåerna tycktes inte ensamma kunna förklara denna skillnad i allvarlighetgrad.
Det kan vara genetik och det kan vara omgivningsfaktorer som rökning.
Vitamin som produceras i kroppen som svar på solens UVB strålning och allt som begränsar denna begränsar också summan av vitamin D som produceras skriver man i artikeln, men det är endast till en viss del sant. Det är så att man efter en ganska kort tid av solljus under bra förhållanden tillverkar den dos D-vitamin som behövs. Man kan efter det begränsa solningen för att inte få skador av den. I vårt klimat och på vår breddgrad kanske denna tid är 25-30 minuter under maj till september. Övrig tid här i Svedala bildas inget D-vitamin. ( det är givetvis skillnad på Skåne och Lappland).
Exakt hur låga värden av vitamin D som bidrar till MS är inte klart. Kanske verkar Dvitamin skuddande för nerverna eller också kanske det påverkar immuncellerna och hindrar dem från att attackera myelinskidorna. Ellen Mowry som också är medförfattare till studien undersöker för närvarande om D-vitamintillskott har betydelse för sjukdomsutvecklingen. En första studie visade att ju högre halt D-vitamin man hade desto lägre antal skov.
Man skriver i artikeln från UCSF att man visat en dramatisk länk mellan D-vitaminer och MS men bara hos kaukasier. Kaukasier i Florida har hälften så liten risk att insjukna i MS som de i North Dakota. Man har tidigare haft svårt att påvisa detta samband hos afroamerikaner pga att D.vitaminbrist är så vanligt hos denna del av befolkningen.
Forskaren och MS läkaren Cree deltar sedan 10 år i ett nätvärk av USA kliniker som behandlar ett stort antal afroamerikaner med MS ( cirka 10 procent av alla afroamerikaner med MS). Här fick man nu tillfälle att jämföra 339 afroamerikaner med MS med 342 afroamerikaner som ej hade MS. D vitaminbrist var högt i båda grupperna men de med MS hade större tendens att ha brist 71 procent mot 77 procent.I den studie som utgick från KI utfrågades 4500 personer om sina solvanor och 1500 hade fått MS. Enligt neurologiprofessor Tomas Olsson vid Karolinska Institutet bekräftar studien att risken att utveckla MS påverkas av hur mycket man är i solen.
Var tredje person bär på de starkaste anlagen att utveckla MS, men bara lite mer än en på 1000 utvecklar den här i Sverige. Det är här miljöfaktorer som rökning kommer in och kanske allra mest D-vitamin. De i studien som helt avstått från att vara i solen och ej heller varit på solsemestrar hade en fördubblad risk att insjukna i MS.
Men säger Tomas Olsson, man tror att det inte bara är D-vitamin utan solen kan också ha en direkteffekt av solen på celler i huden som påverkar immunförsvaret. Det var ett starkare samband mellan solning och risk för MS än mellan halt av D.vitamin och MS.
Det finns ett mycket stort antal av sjukdomar som kan ha samband med D-vitaminbrist. Jag har skrivit om det här: Allt jag vet om D-vitamin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar