Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, juni 17, 2011

Daniel Kish, som är blind, kan cykla. Ett exempel på neuroplasticitet


Människans hjärna har en ganska stor förmåga att omvandla sina funktioner och att laga. Det finns något som kallas ekolokalisation som är känd hos flera djurarter bland annat fladdermöss och som innebär att de orienterar sig i tillvaron delvis med hjälp av hörseln. De kan därför vara aktiva på natten med hjälp av att de sänder ut ljud som sedan reflekteras tillbaka efter att ha träffat olika ytor. Med hjälp av detta kan de lokalisera och orientera sig i omgivningen, fly undan faror och jaga föda.

Även människan tycks ha kunna utnyttja denna förmåga på ett avancerat sätt. Titta på videon om Daniel Kish som varit blind sedan tidigt och som inte har några synminnen. Han kan genom att använda ljud ( klick med tungan) orientera sig i omvärlden genom att ljuden kommer tillbaka till honom via öron och hjärna så effektivt att han kan ta sig fram på cykel.

Man har undersökt Daniel i magnetkamerar och funnit att de områden i hjärnan som aktiveras då han hör klicken är inte bara hörselbarken utan också synbarken. Synbarken har alltså börjat att ta emot och bearbeta intryck från hörselorgnanet och Daniel har med hjälp av sina klick, sina öron skaffat sig en överblick av omvärlden.

Ytterligare ett exempel på den väldiga potential som den mänskliga hjärnan har att omvandlas. Jag har tidigare skrivit om att man kan se med tungan, man kan återfå ett skadat balanssinne. Människor som bara har en halva hjärnan kvar kan fungera bra.
Denna förmåga kan också kunna utnyttjas vid träning och rehabilitering. Se Constraint Therapy.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar