Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, juni 13, 2011

Vikten av att psykiskt må bra

ser man bilden uppifrån, eller nerifrån?
Emotionellt stöd med gruppterapi kan förbättra livskvalitet för patienter med MS. Man hade mindre ångest och depressiva symtom, sjukdomen påverkade den dagliga tillvaron i mindre omfattning och livskvaliteten förbättrades för en grupp som deltog i gruppterapin jämfört med en grupp som fick traditionell behandling vid MS. Terapin gav också en ekonomisk besparing i form behov av vård hos allmänläkare eller poliklinisk sjukhusvård.

När man insjuknar i en kronisk sjukdom innebär det ofta att man hamnar i en kris. Om man får sjukdomen MS kan diagnosen ibland vara en lättnad först för man kanske hade fruktat hjärntumör eller liknande men efter det är det vanligt att krisen kommer. Med krisen följer ofta oro och ångest för framtiden. Det kan kännas som om benen rycks undan och man inte vet vad som skall hända i morgon. Att bli nedstämd är inte ovanligt- snarare är det en normal reaktion på diagnosen och kanske den förlust av krafter, förmågor man får. Att sörja är naturligt vid en förlust.

Kineserna använder två tecken för ordet kris, nämligen hot och det andra möjlighet. Det finns också lite i ordet kris av denna dubbla syn på ordet; ordet har samma ursprung som exempelvis kreera, kreativ. Hur svårt det än är gäller det att så småningom nå fram till att se inte bara se hot, faror i sin situation utan också ser att där finns möjligheter.

Emotionell utveckling med hjälp av gruppterapi skulle jag kunna tänka mig har stor betydelse för framtiden. Ångest, oro och depression påverkar sömnen och stjäl krafter som man så väl behöver. Man brukar indela den psykologiska krisen i flera faser. Första fasen är chockfasen, som innebär att man har svårt att fatta vad som hänt. Sedan kommer reaktionsfas där man förstår vad som hänt reagerar på olika sätt, man kanske förnekar det och ”låtsas” ( omedvetet) som inget hänt, man kanske gråter , blir arg, får smärtor. Sömnen störs, ångest och oro. Därefter kommer en reparationsfas under vilken man försöker anpassa sig till vad det nya på ett realistiskt sätt. Man mår fortfarande dåligt men man bearbetar nu sin situation. Slutligen kommer nyorienteringsfasen då man hittar nya vägar framåt.

Gruppterapin i denna studie tillgick så: Den leddes av en psykoterapeut med vana vid arbete med MS-patienter. Terapin bestod i att man träffades sex gånger om två timmar . Det var åtta personer i varje grupp. Vid varje tillfälle diskuterade man kring ett ämne som ångest, nedstämdhet, relationer. Man övade också praktiskt i hur man kan hantera sådana emotionella problem. Varje session avslutades med avslappning.
Studien leddes av professorn i klinisk psykologi Nadina Lincoln verksam vid University of Nottingham.
(Källa News Medical :

Man kan se saker på på olika sätt, från olika håll. Den här bilden kan uppfattas om uppifrån eller nerifrån. Klicka så blir bilden större
Bondförnuftet säger att komma fram till ett stadium där man mår emotionellt så bra som möjligt är i viktigt i alla situationer. I förra inlägget skrev jag om hur viktigt det emotionella är om man har exempelvis inlärnings problematik. Att må emotionell bra och vara fysiskt aktivt förbättrade inlärning. Egentligen är det självklarheter, men eftersom man vet att självklarheter ibland kan ljuga liksom bondförnuftet, är det bra att det kommer forskning på området.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar