Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, juni 06, 2011

Om nya mediciner mot MS från AAN (American Academy of Neurology) årliga möte 2011. Bland annat planerad Fass III undersöknig vid PPMS
Från en diskussion på medscape med dr Mark S Freedman, Ontario, dr Bruce Cree UCLA San Fransisco och Amy Perrin Ross neurovetenskapligt verksam sköterska från Loyola University , Maywood, Il.

Rapportering avseende Laquinimod ( tablettform), där en fas III studie redovisades där 1100 följdes under två år. Vid jämförelse med placebo fann man en minskad ARR ( årligt antal skov) med 23 procent, vilket ju inte är speciellt hårresande men dessutom fann man en minskning av progressionen på 36 procent. Detta kan verka konfunderande men det kan vara så att medlet inte har en enbart antiinflammatorisk verkan utan också kanske en nervskyddande.
Laquinimod skall tas en gång om dagen. Dosen är 0,6 mg. Laquinimod är en utveckling av en tidigare experimentdrog Linomide, som visade sig ha ett antal svåra biverkningar och den har utvecklats för att ta bort dessa biverkningar men bevara de goda effekterna-
med laquinimod har man inte funnit sådana biverkningar i en fas III studie nu.
Freedman undrar lite grann över den låga effektenfr när nu exempelvis två andra tablettformer visat sig reducera skov med cirka 50 procent och interferon med 30. På det svarar Cree att man måste titta på mer än skov. Om man tittar på resultaten på MRI magnetröntgen Man fann förändringar av lesioner med cirka 27 procent ( T1 lesioner) och kontrastförstärkta med 37 vilket inte är speciellt anmärkningsvärt men man fann också minskad atrofi med 30 procent. Det kan möjligen vara detta som visar sig i att progressionen av handikapp minskade.
Biverkaningar av laquinimode: huvudvärk, näs-halsirritationer och ryggont. Man fann inga immunnedsättande effekter. Lite höjningar av leverenzymer som gick till baka och som inte gav några symtom för det mesta.
Rapportering av Teriflunomide: En två årig fas III studie redovisades. ARR( årliga skov)
minskade med 30 procent för de två styrkor som undersöktes 7 och 14 mg.
Dock var det bara den högre dosen som gav minskade effekt på progression. Man fann också minskad aktivitet på MRI.
Vilka verkningsmekanismer laquinimode och teriflunomid har vet man egentligen inte.

Rapportering om fingolimod. (Gilenya) Minskning av antalet allvarliga skov och minskad sjukhusvård. Minskad förlust av hjärnvävnad ( atrofi). Det tycks också vara så att fingolimode ger 3-4 ggr ökad chans att vara sjukdomsfri. ( utan skov och progress).
Tidigare tittade man mycket på påverkan på skov men nu vill man se hela bilden av skov, bild på magnetkamera och progression av handikapp.
Man talar om att man höjt ribban. Det räcker inte med att man är osäker om en medicin har effekt eller inte utan nu är snarare att vara fri från sjukdom målet !!

Det har hittills inte kommit till några nya biverkningar eller risker sedan de första fas III studierna lanserades om fingolimod. Man hade till exempel inte sett något ytterligare om maculaskador ( i öga) som gjorde att man skulle höja vaksamheten ytterligare.

Fas III undersökning av primär progressiv MS.
Det finns också en drog som man nu skall börja med fas III studier med, nämligen ocrelizumab, som är en monoklonal antikropp vars verkningsmekanism gäller B cellerna till skillnad från T-cellerna..l
Den minskar antalet B-celler. I fas två studierna som redovisats fann man en effekt på skov och på MRI. De stora riskerna med de här preparaten är opportunistiska infektioner som med Tysabri.
Man kommer att göra två fas III undersökningar med skovförlöpande MS och en undersökning med primärt progressiv MS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar