Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, juni 21, 2011

Lönar sig livsstilsförändringar?


Lyssnar på Maj-Lis Hellénius ett program som gick på kunskapskanalen och finns på Play. Två undersökningar hon berättar om.

Undersökning I: Åkesson et al
rebus=( Ett dygn + PV ) kvinnor mellan 48 och 83 år som genomgick mammografi tillfrågades om detta och de följdes i sex år:

kostvanor: mycket frukt, grönt, fisk, fullkornsbröd
måttligt med alkohol
ej rökning
regelbundet fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag
smal om midjan

De för vilka alla dessa livsstilsfaktorer passade in hade knappt 80 procent risk att få hjärtinfarkt: bara fem procent av de 24 444 kvinnorna uppfyllde dock alla.
Det finns alltså en stor potential säger Maj Lis Hellenius

Undersökning II
En internationell undersökning ( Chow med flera. Circulation 2010 121) med 18809 kvinnor och män (medelålder 67 år) som haft hjärtinfarkt eller opererats för kranskärlssjukdom tillfrågades om vad de fått för behandling vid återbesök efter 30 dagar.
  • Mediciner de fått
  • kostråd
  • råd om fysisk aktivitet
  • sluta röka

Man fann att patienter hade medicinerat enligt följande
  • De som fått acetylsalicylsyra för att förebygga nya incidenser ( blodförtunnande) hade tagit det enligt ordination i 96 procent; de som fått statiner mot höga blodfetter hade tagit det i 79 procent.
  • 2/3 slutade röka
  • 29 % hade inte följt råd om mat och motion
  • 42% hade följt råd om antingen mat eller motion
  • 30% hade följt råd om både mat och motion

Vid uppföljning efter sex månader visade det sig att de som hade slutat röka hade hade 43 procent mindre risk att återinsjukna och eventuellt dö i ny hjärthändelse.

De som följt råd om både kost och motion hade 48 procent lägre risk att återinsjukna i ny hjärthändelse.
Lönar sig livsstilsförändringar?
Svar Ja, det verkar löna sig med livsstilsförändringar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar