Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, juni 19, 2011

Diskussioner om Healing-helande


Läs det här om Reiki healing. ” Reiki sägs vara en forntida healingkonst, som återupptäcktes av Usui, i Japan, i slutet av 1800-talet. Ordet Reiki är japanska, och betyder Universell Livsenergi. För att bli en Reikikanal genomgår man bl.a. en initieringsprocess 17 under en tvådagarsskurs. Vid initieringsceremonin öppnas kronchakrat och handchakrana,
och energikanalen rensas för att Den Universella Livsenergin fritt ska kunna
strömma genom Reikiutövaren. Vid behandling räcker det att Reikiutövaren riktar
sin uppmärksamhet, vilja och avsikt på att energierna ska strömma via honom till
patienten.
Citatet kommer från en 10 poänguppsats i sjuksköterskeutbildningen gjord av Gun Moss Bjerling.

I Dagens Medicin fanns i mars en artikel , där man talar med Gun Moss Bjerling som bedriver healing- mottagning i Borås och dessutom är verksam inom miljöpartiet med engagemang för sjukvården. ”Jag anser att healing är vetenskapligt beprövat. Det finns många studier som visar att healing har effekt, på värk, oro, sårläkning till exempel, säger hon till tidningen.”
I kommentarerna till artikeln kom en del ifrågasättanden av att hon ha legitimation och samtidigt syssla med healing. Till saken skall väl tilläggas att hon säger inte att hon botar med healing.

Mats Reimers som bloggar i Dagens Medicin läste hennes examensarbete och skrev inlägg om detta i Borås tidning, där han var kritisk kanske inte mest mot Gun Moss Bjerling och hennes åsikter utan mera mot den examinator som godkänt uppsatsen som han ansåg vara totalt ovetenskaplig och det hela blir till en anklagelse över en tendens att inte ställa samma vetenskapliga krav på alternativ medicinsk verksamhet som på skolmedicinen. Han skriver:healing inom omvårdnad kan förklaras med Rogers, respektive Newmans, omvårdnadsteorier och att även kvantfysiken kan ge en ökad förståelse för healing ( citat från uppsatsen)”. Att blanda in kvantfysik är förstås ren gallimatias, och det verkar alltså inte spela någon roll om det som godkänns vid högskolan är rimligt bara man kan citera omvårdnadsteoretiker.

Efter detta blev jag förstås nyfiken på uppsatsen. Jag vill inte säga att jag var positivt inställd innan och mina förväntningar infriades, det var mycket där som var gallimatias. Jag vill säga att det är ett ganska ambitiöst arbete så till vida att det raddar upp och redovisar en del historik vilket i och för sig är intressant.
När man kommer till teorier om hur det fungerar är det svävande. I princip kan man väl säga att kvantfysiken finns bakom allt men det förklarar ändå inte effekter av healing. Det finns i uppsatsen ingen redovisning av exempelvis verkningsmekanismer mera i detalj. Dessutom finns det inget försök till kritiskt tänkande. Ett sådant bör ingå i ett akademisk arbete.

Att forska om healing kan inte vara speciellt komplicerat och när man söker på nätet finner man en hel del till och med med kontrollgrupper. Det borde ha gått att mera utförligt redovisa en sådan studie. Men forskning där man ” fotograferat” auror och liknande säger ju inte speciellt mycket, eller forskning på växter el dylikt.Nu skall sägas att uppsatsen är 10 år gammal, men man kunde till exempel ta med att taktil massage skulle kunna verka genom att det finns nervbanor från känselsinnet i huden till områden i hjärnan som har med emotioner att göra. Det är inte säkert att det är så det fungerar men det skulle kunna vara en förklaring enligt Martin Ingvar i en av böckerna ” hjärnkoll på ...” Det finns säkert en hel del forskning som skulle vara intressant att läsa om liknande fynd. Men då kanske det inte är intressant längre om det går att förklara naturvetenskapligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar