Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, april 28, 2012

Forskning från The Institute of Environmental Medicine vid Karolinska om kost.


Jag bor på en fd mjölkgård. Det här var sista kon tror jag.

Lågfettsprodukter från komjölk och Stroke

En stor studie från Karolinska institutet omfattande 74 961 svenska män och kvinnor som var friska i hjärta och kärl och inte hade cancer presenterades för 10 dagar sedan på nätplatsen Stroke. Dessa fyllde 1997 i ett frågeformulär omfattande 96 frågor avseende kost. Man följde dem sedan från 1998 till 2008 genom att registrera utskrivningdiagnoser från sjukhus. Data tydde på att de som åt mest lättprodukter av mjölk hade minskad risk att utveckla stroke. Huvudförfattare är Susanna Larsson bitr. professor vid The Institute of Environmental Medicine vid Karolinska. Hon intervjuas på Medscape och säger: Nyttan av lågfettsprodukter av mjölk kan bero på de vitaminer och mineraler de innehåller typ kalcium, kalium, magnesium och D-vitamin. ”Det är möjligt att D-vitamin i lågfettsprodukterna kan förklara den minskade risken för stroke i den här studien på grund av dess möjliga effekt på blodtrycket.”
Man kontrollerade andra riskfaktorer för stroke men resultaten kvarstod, men vi kan inte helt utesluta möjligheten att okända riskfaktorer kan till en del förklara resultatet. Det finns många möjliga biologiska mekanismer genom vilka lågfettsmat kan minska risken för stroke, till exempel genom att sänka blodtrycket, säger Susanna Larsson. Det är få studier som undersökt sambandet mellan lågfettsmat och risken för stroke.
Man frågade bland annat utbildning, vikt, längd, rökning, fysisk aktivitet, användning av salicyl, blodtryck, diabetes, ärftlighet för hjärtsjukdom före 60, alkoholvanor och diet. Man har därför kunnat kontrollera avseende detta.
Under 10årsperioden inträffade 3159 hjärninfarkter, 583 hjärnblödningar och 347 strokes som ej specificerades. Resultaten visade att ju mer lågfettsprodukter från mjölk man åt ju lägre var risken för strokes totalt och för hjärninfarkter ( den vanligaste typen av stroke). Man kontrollerade för ålder, kön, rökning, utbildning, BMI, fysisk aktivitet, användning av acetylsalicylsyra, om man haft blodtryckssjukdom, diabetes, infarkter i familjen, totalintag av energi, alkoholvanor, kaffe, rött kött, processat kött, fisk, frukt och grönsaker.
Man fann ingen koppling mellan observerad konsumtion av fullfett mjölk, ost, youhurt, eller andra mejeriprodukter och stroke risk.
Kommentar på Medscape av Rachel K. Johnson, professor i nutrition and professor i medicin vid University of Vermont, Burlington, dessutom talesperson för American Heart Association: En spännande studie som stärker lågfettsmejeriprodukter betydelse i att minska stroke.
-Det är viktigt att notera att det var lågfettsprodukter från mjölk som gav skydd mot stroke,sa hon. Men vad i detta som skyddar vet man inte. Kalcium, vitamin D, kalium och magnesium är alla kända för att sänka blodtrycket. Det är viktigt att konsumera lågfettsprodukterna av mjölk, därför att vitamin och mineraltillskotten kanske inte ger samma skydd.Susanna Larsson forskar om livsstil och relation till risk för kronisk sjukdom. På Karolinska Institutets webbplats kan man läsa om hennes forskning. Hon har huvudsakligen fokuserat på sambanden mellan livsstilsfaktorer, diet och risken att utveckla cancer och hjärt-kärlsjukdom
För tjocktarm och ändtarmscancer finns ökade risker med rött kött och hemjärn Minskad risk är associerat till höga intag av folsyra, vitamin B 6, magnesium, kalcium, konjugerad linolsyra, , mejeriprodukter och fullkorn. Man har också noterat färre cancrar av denna typ vid mer fysisk aktivitet och långtidsanvändning av acetylsalicylsyra (exempelvis Trombyl eller annan lågdos).

Bukspottskörtel (pancreas) cancer: Ökade risker vid rökning, fetma, diabetes, hög konsumtion av rött kött, socker, läskedrycker. Minskad risk med högt intag av folat och metionin i mat, båda viktiga i DNA syntesen bl a.

Magcancer: Vi har sett minskade risker vid intag av frukt och grönsaker, caroteoider, retinol och vitamin A sam en ökad risk vid stor konsumtion avprocessat kött.
Bröstcancer: öökad risk vid diabetes typ II, konsumtion av stekt kött och minskad risk vissa A vitaminer alfakaroten och betakaroten i mat hos rökare.
Stroke Minskad risk vid konsumtion av fisk, choklad, kaffe och ökad risk vid konsumtion av processad mat. Höga intag av kalium och magnesium är också associerat med mindre risk.
Plus nu då lågfettsprodukter från mjölk.
Levercancer: minskad risk vid konsumtion av kaffe
Diabetes typ II minskad risk vid intag av magnesium.
Mat gjord på vårprimören nässlor tycks inte vara helt fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar