Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, april 27, 2012

Risken för PML

Multiple Sclerosis Research blog har gjort en uppdatering av risken att uveckla PML,
  • dels utifrån om man har antikroppar mot JC virus /en mycket stor del av oss har detta
  • dels utifrån om man tidigare behandlats med immunmodulerande medel
  • och slutligen utifrån hur länge man behandlats.
Läs här  
Uträknat utifrån Biogen-Idecs data

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar