Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, april 27, 2012

Kan omega-3 hjälpa vid MS?


Om omega-3 studien där man inte kunde visa någon positiv verkan vid skovförlöpande sjukdom
George Jelineks kommentarer ( här): Dosen 7 g omega-3 är för liten. Det han rekommenderar är 20 gram fiskolja per dag, vilket bland annat är baserad på en studie av Gallai som visade att denna dos gav en påverkan på immunsystemet så att det skedde en minskning av de inflammationsframkallande signalsubstanserna.
Placebokapslarna innehöll omega-3 oljor som i tidigare undersökning visats påverka progression vid MS.
Dessutom skriver han att i tidigare studier har man sänkt mättade fetter bland annat. Det är en punkt, men jag tycker kanske det är bra att man koncentrerat sig på en sak. Hade man dessutom manipulerat med mättade fetter hade man undersökt en annan sak. Däremot innebär detta att man inte kan säga om omega-3 kan påverka bland annat biologiska membran om det ges förutsättningar för det, dvs balansen mellan de olika fetterna i membranen gör att det får en annan kvalitet, blir mer smidigt, plastiskt. Studien kanske visar att det räcker inte med att bara stoppa i sig några kapslar med omega-3.
Han skriver att studien är väl utförd. Det tycks den vara men jag saknar två saker. Dels hittar jag ingen bortfallsanalys, varför hoppade ett antal av är viktigt. Om några hoppade av pga skov kan det ha betydelse för utfallet. Dessutom borde det finnas en diskussion om grupperna var likvärdiga från början. Fördelningen är utförd med hjälp av slumpen men speciellt vid så små grupper ( 92 personer)  kan det bli så att de är olika. Om man tittar på grupperna finns det skillnader mellan grupperna.
Gruppen som fått omega -3 har haft sjukdomen något kortare tid men fick diagnos tidigare, vilket kanske kan tala för att de har en mer aktiv sjukdom. För detta talar att de har lite fler kliniska skov, lite fler lesioner på MRI. Deras EDSS var också något högre då studien inleddes. Sammantaget kan det antyda att de har en aktivare sjukdom.
Dessutom hade några i placebogruppen fått tidigare behandling med interferon eller glatirameracetat. Detta kan också ha en betydelse.
Slutligen det slutar fler i placebogruppen. Jag saknar en bortfallsanalys. Varför. Den som slutade i omegagruppen gjorde det på grund av graviditet, men i placebogruppen. Ibland avbryter man en behandling för att man inte tycker den hjälper, kanske skov. Man borde ha analyserat detta.

Eftersom det är en liten grupp 92 personer sammantaget , spelar siffror som 1-2 personer in. Om det var så att bortfallet innehöll två personer som fick skov blir resultatet annorlunda. Antalet lesioner efter 24 månader hade varit annorlunda om det fanns skov i bortfallsgruppen.
Så kanske blir man inte klokare av det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar