Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, april 26, 2012

Lundadocent talar om D-vitaminbrist och dess eventuella konsekvenser

Lundadocenten vid Labmedicin Skåne Johan Malm talar om att D-vitaminbrist kan bidra till många sjukdomar på nedanstående video. ('Tack Buster för länken). Man har också intervjuat honom på Diabetesportalen, där han bland annat talar om D-vitaminet kända verkningar, koppling till diabetes, om hur man får det via solen utan att bränna sig och risker hudcancer, slutligen berättar han om risken att ta för mycket. Det känns bra att det kommer från olika håll detta. Det blir mera trovärdigt ( evidensen ökar). Dock rekommenderar han en väldigt låg dos , den som finns i multivitaminer. Dessutom är multivitaminer snarast kopplat till  ökad dödlighet enligt senare studier.   I den här artikeln i Sydsvenskan rekommenderar han dock minst 1000 IE per dag. I artikeln i Sydsvenskan står också om mätningar av D-vitaminhalt som del Johan Malm gjort men också Humble. Det visar på låga värden under vinterhalvåret här i nord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar