Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, april 12, 2012

Risken att utveckla PML vid Tysabribehandling


Biologiska markörer behövs för att kunna avgöra vilken behandling som är lämplig för den enskilde patienten. Den effektivaste medicinen mot skovförlöpande MS är Tysabri men den är också förenad med allvarliga biverkningar framför allt PML, progressiv multifokal leukoencephalopati- en demyeliniserande sjukdom. Läs om den på smittskyddsinstitutet. Bakom sjukdomen ligger ett virus John Cunningham virus, JCV, som kan bli sjukdomsalstrande då immunförsvaret är nedsatt vid exempelvis AIDS eller vid behandling med immunnedsättande medel. Man säger att viruset är opportunistiskt.

Fram till maj förra året 2011 hade 83 300 patienter fått Tysabri. 124 patienter hade då fått PML och av dess hade 19 procent avlidit dvs 23 stycken.

I diskussionen från ECTRIMS/ACTRIMS mellan Hauser, Cree och Steinmann tar den senare upp den metod som finns för att bestämma om det finns JCV, John Cunningham virus serologic assay. Utifrån denna kan man göra en viss bedömning av risken att utveckla PML. Om man inte har JC virus är risken allra minst, om man har viruset men inte tidigare behandlats med immundämpande medel är risken högre och om man behandlats med immundämpande och har JCV är risken högst.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar