Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, april 14, 2012

Vilka svarar bra på betainterferonbehandling?

 I diskussionen  mellan professorerna Hauser, Cree och Steinmann avseende vad som presenterades på förra årets stora neurologkongress ECTRIMS/ACTRIMS tar man också upp att det kan bli möjligt att i förväg ta reda på genom blodprover, spinalvätskeanalys vilka som drar nytta av interferonbehandling- för det är otvivelaktigt så att det finns de som den fungerar för och det finns de som inte svarar på behandlingen. Jag tror att det ´var Jan Hillert som delade upp RRMS ( skovförlöpande MS) i dels MS som svarar på betainterferonbehandling dels de som inte gör det.
Kanske ser det biokemiskt ut på olika sätt.Det kan finnas enligt Steinmann två olika T lymfocyter som är aktiva i de två fallen dels Th1 som är relaterad till vissa signalsubstanser i immunsystemet och dels Th17 som är relaterade till andra. Det är dock inte helt klart att detta kan vara en väg att gå.

Möjligen kommer det att ta så lång tid att det kommit tablett som ersatt interferonet. Det finns ju på gång ett oralt medel som har ungefär lika stor effekt som betainterferon - och dessutom har få biverkningar enligt de studier som gjorts. Men det kan också vara så att det medlet hjälper de som inte blir hjälpta av interferon. (Det senare är min fundering) I pipeline alemtuzumab och teriflumid.


 15 maj 2011 En ny studie kunde inte upprepa fyndet att man med via IL 17 och Th17  kunde skilja på vilka som svarar på betainterferon och de som inte gör det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar