Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, april 06, 2012

Vikten av tidig behandling av MS och vikten av uppföljning

från Ivar Arosenius Livet och dess tross

På Mssidan.se intervjuas Anders Svenningsson neurolog från Umeå. Han talar om diagnostik av sjukdomen MS samt vikten av tidig behandling.
Sedan magnetkameraundersökningen utvecklats har det blivit möjligt att ställa diagnos tidigare, bland annat efter ett första skov säger han. Om man vid en MR undersökning finner tecken på pågående inflammation i hjärna ( läckage av kontrast som visar på inflammation och att blodhjärnbarriären är skadad) och samtidigt finner tecken på “ utläkta” inflammationer så kan man dra slutsatsen att de inte hänt samtidigt varför man också kan ställa diagnosen MS om MRI bilden visar klara tecken på det plus att man har ett typiskt skov.

Vid senaste årliga neurologkongressen av ECTRIM och ACTRIMS presenterades en undersökning som bekräftar vikten av tidig behandling. Jag läser om detta på Medscape där tre MS experter: Hauser, chef och professor i neurologi på University of California, SF. Cree biträdande professor samma plats samt Lawrence Steinman professor vid Stanford och en av personerna bakom Tysabri (och som också tidigt varnade för biverkningar). De berättade om en studie där man gjort en uppföljning av en av de första studierna av betainterferon efter 21 år. Man jämförde de personer som fått interferon och de som fått placebo. Man tittade på mortaliteten ( dödligheten) efter 21 år och man fann betydande skillnader.


Sammanlagt trehundrasjuttio personer följdes upp, där en tredjedel fick placebo, en tredjedel fick 250 ug INF och en tredjedel 50 INF.
Risken för att dö minskade med 39,3 procent för de som fick 250 mikrogram jämfört med placebogruppen,
risken för de som fick 50 mikrogram minskade med 44,6.
Båda siffrorna var statistiskt signifikanta.

Detta resultat talar starkt för vikten med tidig behandling.
Hauser, Cree och Steinman berättar mycket intressant från den aktuella kongressen, jag återkommer till det.

Det är också viktigt att följa upp behandlingen säger Anders Svenningsson. Man bör följa patoenter med MS med magnetkamera en gång om året för att se om behandlingen är den rätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar