Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, maj 21, 2012

En aktiv livsstil skyddar mot kronisk sjukdom och inflammationer- jag låter lättviktarn stå kvar på logenoch plockar fram cykeln


En aktiv livsstil är viktig för att kunna balansera energiintaget och motverka fetma, men en aktiv livstil har ytterligare positiva effekter skriver den danske professorn Bente Klarlund Pedersen i en artikel i Journal of Experimental Biology från januari 2011. Det kommer alltmer bevis från epdemiologisk forskning, skriver hon, att ett fysiskt aktivt liv skyddar mot kroniska sjukdomar som diabetes typ II. Hjärt-kärlsjukdomar, cancer, demens och depression oberoende av fetma eller inte.

Myokiner
Forskare har sökt en motionsfaktor, något som kanske frisattes från skelettmuskler och som ger upphov till metaboliska förändringar i andra organ. Bente Klarlund Pedersen leder Centrum för inflammation och metabolism vid Rigshospitalet i Köpenhamn, där man föreslår att den faktorn kan vara signalsubstanser som frisätts av muskelfibrerna och som sedan påverkar cellerna (autokrint) som frisätter ämnena, påverkar cellerna (parakrint) i närheten och via blodet påverkar celler (endokrint) och vävnader på andra ställen i kroppen. Alltså en form av hormonliknande substanser.
Man kallar dessa proteiner myokiner.
Det är kanske dessa ämnen myokinerna som gör att fysisk aktivitet skyddar mot åtskilliga kroniska sjukdomar.

Vad vet man om samband fysisk inaktivitet och kronisk sjukdom.
Enl Bente KP har fysiskt inaktiva personer fem års kortare livstid än fysiskt aktiva personer, och dessutom är den förväntande livstiden utan långvarig sjukdom reducerad med ungefär åtta år för fysiskt aktiva personer. Referens.


BDNFtycks öka vid motion.
Bente KP tar upp flera signalsubstanser som kan produceras i form av myokiner. Det proinflammatoriska IL-6, är ett exempel. Emellertid tycks det inte ha samma proinflammatoriska roll då det produceras vid motion.
En annan signalsubstans är BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) en cytokin som är viktig för nervsystemet och bland annat myelinisering. BDNF tycks öka vid motion. Man har funnit låga värden på cirkulerande BDNF vid depressin, Alzheimer, vid diabetes II, vid övervikt.
BDNF produderas också i skelettmuskulatur men detta tycks inte komma ut i cirkulationen.

Fysisk inaktivitet ger kronisk inflammation som ger kroniska sjukdomar.
Sammanfattningsvis tror Bente KP att fyndet av myokinerproduktion kommer att visa sig vara en viktig faktor i förståelsen av hur fysisk aktivitet påverkar hälsa. Fysisk inaktivitet ger tror hon ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd som ger allvarliga kroniska sjukdomar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar