Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, maj 14, 2012

Skov kan ge hjärtpåverkan men det är mycket ovanligt




              2001 på våren svimmade jag en dag av ett flertal gånger i följd. Det började med att plötsligt bar inte ett av benen och jag ramlade till, sedan hände det igen och sedan kom svimningarna. Det här var det första då MS på något sätt påverkade hur jag fungerat. Jag hade ett ganska stort antal år  haft diffusa neurologiska symtom både vad gäller att tankarna blev långsammare, svårt att hitta ord, till att jag kände krypningar i olika delar av kroppen samt att rörelserna påverkades- men egentligen var det milda och snabbt övergående symtom och jag kan inte säga att det påverkade mitt liv.

             Egentligen kom det här inte heller att påverka mitt liv, men i efterhand kan man se att det under en period kom ett antal skov med ungefär fyra månaders mellanrum och det här var nummer två i den raden av skov. Men det var ett ganska ovanligt MS symtom och det har varit tveksamt om det berodde på MS. Jag låg på intensivvårdsavdelning under nån dag på grund av att hjärtat gick långsamt ( bradycardi). Någon säker orsak till bradycardin fann man inte men nu i efterhand har jag starkt misstänkt att den hör till MS sjukdomen. inte minst därför intressant då jag nu läser om ett fall med långsam hjärtverksamhet vid ett akut skov- det gäller en 20 årig kvinna som i samband med ett skov fick långsam hjärtfrekvens. Man skriver i artikeln om flera möjliga mekanismer bakom detta. Själv kopplar jag det som hände mig var att jag har en lesion i pons,



 där det finns centra som är viktiga för reglering av olika biologiska mekanismer, bland annat reglering av hjärtrytm. Jag hade känt av enstaka extraslag under några månader innan det här hände, men efteråt har jag inte haft någon som helst känning. Men jag bör nog inte pröva Gilenya som har som biverkan en förlångsamning av hjärtfrekvensen vid första intaget av medicinen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar